Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της πρώτης κλήρωσης είναι ο:

2 2 0. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της δεύτερης κλήρωσης είναι ο:

6 9 8. Ο τυχερός αριθμός της τρίτης κλήρωσης είναι ο:

8 6 7.