Στη χθεσινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου κληρώθηκε ο αριθμός 38233 της 10ης σειράς, της οποίας το στοιχείο Δ κερδίζει 1.400.000 ευρώ, τα στοιχεία Α+Β+Γ+Ε 1.100.000 ευρώ και στην 1η και 9η σειρά από 825.000 ευρώ.

Σε όλες τις άλλες σειρές ο ίδιος αριθμός κερδίζει 75.000 ευρώ. Ο αριθμός 78130 κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 14046 κερδίζει 5.000 ευρώ.

Οι αριθμοί 1031, 5277, 10039, 20791, 26130, 30173, 32957, 42828, 47206, 48925, 54103, 60990, 65207, 68356 και 73663 κερδίζoυν από 1.000 ευρώ.

Από 500 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 3835, 8151, 12863, 16280, 17912, 22904, 24358, 28063, 28240, 34690, 36009, 40485, 44240, 50197, 52210, 56266, 57938, 59867, 63424, 70619, 76537 και 79589.

Από 350 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 200, 1572, 2303, 3084, 4586, 6028, 6909, 7540, 9228, 10900, 11231, 12052, 13614, 14175, 14427, 14898, 15619, 17031, 18459, 20220, 21372, 22123, 23425, 23506, 23787, 25189, 26581, 27332, 29001, 29712, 30894, 31375, 32046, 33608, 34079, 35241, 36872, 38223, 38983, 39734, 41236, 42007, 43619, 45191, 45912, 46584, 47628, 48220, 48244, 49716, 50808, 51499, 52891, 53422, 54874, 55685, 57157, 58725, 59156, 60078, 60749, 61911, 62462, 63013, 63915, 64586, 66128, 67369, 69127, 69908, 71280, 72111, 72912, 74374, 75125, 75856, 76588, 78099, 78277 και 79018.

Αριθμός Πρόσθετης Κλήρωσης: 22 Από 40 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 33 Από 20 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 3 Από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 38000 ως 38999, από 78000 ως 78999 και από 14000 ως 14999.