• Αναζήτηση
 • 1,8 δισ. ευρώ για τις 100 πρώτες σε καθαρά κέρδη βιομηχανίες

  1,8 δισ. ευρώ για τις 100 πρώτες σε καθαρά κέρδη βιομηχανίες Πολύ μεγαλύτερα τα κέρδη τους αν προστεθούν εκείνα των εντός και εκτός Ελλάδος θυγατρικών τους ΧΡ. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ Πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας υπερκάλυψαν το 2006 τις ζημιές του 2005 Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας που είχαν παρουσιάσει κέρδη το 2005 και παρέμειναν και το 2006 κερδοφόρες δεν μπόρεσαν να αυξήσουν ως

  Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας που είχαν παρουσιάσει κέρδη το 2005 και παρέμειναν και το 2006 κερδοφόρες δεν μπόρεσαν να αυξήσουν ως σύνολο τα κέρδη τους. Τα απολεσθέντα κέρδη τα υπερκάλυψαν όμως εταιρείες οι οποίες το 2005 ήταν ζημιογόνες και το 2006 επέστρεψαν στην κερδοφορία, συχνά με τη βοήθεια εκτάκτων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων. Εν τέλει τα συγκυριακά έσοδα τον χρόνο που πέρασε ήταν για αρκετές βιομηχανίες σημαντικά. Παράλληλα σημειώθηκε πρωτοφανής διόγκωση της κερδοφορίας των εταιρειών μετάλλων. Το αποτέλεσμα είναι οι 100 πρώτες σε καθαρά κέρδη ελληνικές βιομηχανίες του έτους 2006 να παρουσιάζουν αύξηση των συνολικών καθαρών κερδών τους κατά 11,8%.


  Οι εκατό αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 2006 συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 1,80 δισ. ευρώ όταν το 2005 τα αντίστοιχα κέρδη τους ήταν ύψους 1,61 δισ. ευρώ, δηλαδή 190 εκατ. ευρώ λιγότερα.


  Επτά από αυτές ήταν ζημιογόνες πρόπερσι, με συνολικές ζημιές 52,5 εκατ. ευρώ, αλλά τον περασμένο χρόνο είχαν κέρδη περί τα 195 εκατ. ευρώ συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του συνολικού αποτελέσματος. Οι απώλειες κερδών που παρουσίασαν 27 από τις 100 επιχειρήσεις και κυρίως ορισμένες ενεργειακές βιομηχανίες αντισταθμίστηκαν πλήρως. Κατά 110 εκατ. ευρώ συνέβαλε στην εξέλιξη αυτή η ζημιογόνος το 2005 αλλοδαπών συμφερόντων εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου του Πρίνου, Καβάλα Οϊλ, η οποία ωστόσο οφείλει το σύνολο των κερδών της σε έκτακτα έσοδα.


  Ταυτοχρόνως όμως ήταν εντυπωσιακή η διεύρυνση της κερδοφορίας άλλων επιχειρήσεων, κυρίως του κλάδου των μετάλλων, που προήλθε από οργανική ανάπτυξη και λειτουργικές βελτιώσεις. Υψηλά έκτακτα έσοδα υπήρχαν άλλωστε και το 2005 με κορυφαία τα παραδείγματα της τσιμεντοβιομηχανίας Ηρακλής και της εταιρείας βιομηχανικών ορυκτών S&Β, οι οποίες εμφανίζουν απώλειες καθαρών κερδών της τάξης του 64% και του 30% αντιστοίχως, ενώ σε συγκρίσιμη βάση τα κέρδη τους αυξήθηκαν όπως άλλωστε συνέβη και με την εταιρεία επεξεργασίας πετρελαίου Ελληνικά Πετρέλαια, η οποία επλήγη από την επίπτωση της υποτίμησης της αξίας των αποθεμάτων της στα τέλη του 2006 εξαιτίας της πτώσης των τιμών.


  Τα έκτακτα κέρδη το 2006 ήταν πιο άφθονα, ωστόσο αρκετές επιχειρήσεις παρουσίασαν βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις. Ορισμένες μάλιστα, όπως η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, εμφανίζονται με απώλειες καθαρών κερδών ενώ διεύρυναν τα προ φόρων κέρδη τους, επειδή επιβάρυναν τα τελικά τους αποτελέσματα με προβλέψεις φόρων για την εκ των υστέρων φορολόγηση των επενδυτικών αποθεματικών τους, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης μερικές άλλες επιχειρήσεις παρουσιάζουν μείωση των κερδών τους σε εταιρική βάση, ενώ τα κέρδη τους σε ενοποιημένη βάση μαζί με αυτά που πραγματοποίησαν οι δεκάδες εντός και εκτός της χώρας θυγατρικές τους είναι αυξημένα. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 100 επιχειρήσεων, αν ληφθούν υπόψη τα ενοποιημένα αποτελέσματά τους, ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ.


  Σε όχι λίγες περιπτώσεις άλλωστε, όπως αυτές της βιομηχανίας αναψυκτικών Coca-Cola 3Ε και της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος, η διεύρυνση της κερδοφορίας προκύπτει κατά βάση από μερίσματα θυγατρικών του εξωτερικού.


  Ως σύνολο οι 100 πρώτες σε καθαρά κέρδη ελληνικές βιομηχανίες του 2006 πραγματοποίησαν σε εταιρική βάση πωλήσεις ύψους 30,56 δισ. ευρώ. Τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν περί τα 3,64 δισ. ευρώ και τα κέρδη τους προ φόρων και τόκων, δηλαδή μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων (ΕΒΙΤ), ήταν 2,42 δισ. ευρώ. Λόγω των υψηλών εκτάκτων κεφαλαιακών και άλλων εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων από θυγατρικές, τα κέρδη προ φόρων ήταν μεγαλύτερα αφού έφθασαν τα 2,51 δισ. ευρώ.

  Οικονομία