Την εξαίρεση από τα νέα τεκμήρια διαβίωσης των ΙΧ αυτοκινήτων με κυλινδρισμό κινητήρα κάτω των 2.000 κυβικών εκατοστών φέρεται να έχει υποσχεθεί στους εκπροσώπους των Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρείου του ΣΕΑΑ, είναι οριστική η απόφαση για μη επαναφορά των «τεκμηρίων διαβίωσης» για τα επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ δεν πρόκειται να ληφθεί κανένα μέτρο για τα ΙΧ με κυλινδρισμό κινητήρα ως 2.000

κυβικά εκατοστά.

Οπως αναγράφεται στην ανακοίνωση, στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Οικονομίας με τα μέλη του ΔΣ του ΣΕΑΑ κκ. Α. Ανδρικόπουλο, Ν. Πατσατζή, Π.Λάσκαρη και Γ.Βασιλάκη δήλωσε τα εξής:

▅ Η χρήση αυτοκινήτων ως και 2.000 κυβικά εκατοστά δεν θα υπάγεται στα νέα μέτρα.

▅ Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επανέλθουν τα τεκμήρια χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων με τον στρεβλό τρόπο που αυτά εφαρμόστηκαν ως το 2003. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε το νέο μέτρο θα έχει εντελώς διαφορετική ονομασία, ώστε να σταματήσουν αμετάκλητα οι συνειρμικοί συσχετισμοί με τα «τεκμήρια» του παρελθόντος.

Το πραγματικό ετήσιο κόστος χρήσης θα ισχύσει και για ακίνητα και σκάφη αναψυχής

▅ Το νέο μέτρο θα θέτει για τα αυτοκίνητα πλέον των 2.000 κυβικών εκατοστών ως ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα το πραγματικό ετήσιο μέσο κόστος χρήσης των αυτοκινήτων ανά κλιμάκιο κυβισμού που θα προκύπτει ως άθροισμα από τις δαπάνες καυσίμου, ασφάλισης, συντήρησης και τελών κυκλοφορίας.

Στο εύλογο ερώτημα των εκπροσώπων του ΣΕΑΑ για την αντίστοιχη αντιμετώπιση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, σκάφη αναψυχής), με δεδομένο ότι οι σχετικές δαπάνες θα αθροίζονται, ο κ. Αλογοσκούφης διαβεβαίωσε ότι και για το σύνολο των στοιχείων αυτών θα ισχύσει ακριβώς η ίδια λογική του πραγματικού κόστους χρήσης. Ο ΣΕΑΑ επί του παρόντος επεξεργάζεται τα στοιχεία προσδιορισμού του μέσου ετήσιου κόστους χρήσης αυτοκινήτων άνω των 2.000 κυβικών εκατοστών.