Δύο νέα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εντάχθηκαν στον στόλο του ελληνικού ναυτιλιακού ομίλου Danaos Corporation, μεταφορικής ικανότητας 4.253 κοντέινερ των 20 ποδών (teu) το καθένα. Και τα δύο σκάφη, το «Ζim Sao Ρaolo» και το «Ζim Rio Grande», που παραδόθηκαν έναν μήνα νωρίτερα από την προγραμματισμένη συμφωνία, ναυπηγήθηκαν από την Samsung Ηeavy Ιndustries.

Η εισηγμένη στον Νasdaq ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει 12ετείς συμφωνίες ναύλωσης με τη ΖΙΜ Line, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο. Σημειώνεται ότι τα δύο νέα αποκτήματα της Danaos Corporation είναι μέρος μιας διευρυμένης στρατηγικής επέκτασης 32 σκαφών που θα συμπληρώσουν τον ήδη υπάρχοντα στόλο των 39 containerships που διαθέτει.