Η πτώση του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στις επιμέρους οικονομίες επιβεβαιώνει την επιβράδυνση της οικονομίας

Συνεχίζεται η επιβράδυνση της οικονομίας στην ευρωζώνη ενισχύοντας τις προσδοκίες για εκ νέου αρνητική εξέλιξη του ΑΕΠ το γ΄ τρίμηνο του 2008. Οπως επισημαίνει η Αlpha Βank σε ανάλυσή της, το γεγονός αυτό διαπιστώνεται και από τη νέα πτώση κατά τον Σεπτέμβριο- για τέταρτο συνεχή μήνα- των δεικτών ΡΜΙ στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες στο 45,3 (το χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2001) και στο 48,2 (το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2003) αντίστοιχα. Ειδικότερα, όσον αφορά τον δείκτη της μεταποίησης υπάρχει σημαντική πτώση στους υποδείκτες της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και της απασχόλησης. Στη Γερμανία οι δείκτες στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες παρουσίασαν επίσης πτώση, στο 48,1 και 49,3 αντίστοιχα, από 49,7 και 51,4 τον περασμένο Αύ γουστο, ενώ στη Γαλλία ο δείκτης ΡΜΙ στις υπηρεσίες ανέκαμψε στο 50,4 από 48. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Αlpha Βank, ο δείκτης στη μεταποίηση παραμένει πολύ κάτω του 50, στο 43,6.

Επιπλέον και ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος σημείωσε πτώση σε όλες τις επιμέρους οικονομίες, επιβεβαιώνοντας την επιβράδυνση της οικονομίας της ευρωζώνης. Ειδικότερα στη Γερμανία ο δείκτης ΙFΟ μειώθηκε περισσότερο του αναμενομένου, στο 92,9 (χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2005) από 94,8 τον Αύγουστο, ενώ πτώση παρουσίασε και ο υποδείκτης των επιχειρηματικών προσδοκιών. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής, αλλά και των δεικτών ΡΜΙ, ενισχύει τις προσδοκίες για νέα μείωση του ΑΕΠ της Γερμανίας και το γ΄ τρίμηνο του 2008. Στη Γαλλία ο αντίστοιχος δείκτης μειώθηκε επίσης στο 92 (χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2003) από 97 τον Ιούλιο. Τέλος στην Ιταλία ο δείκτης μειώθηκε στο 82,7 από 83,5 τον Αύγουστο, με ενίσχυση και εδώ των προοπτικών για αρνητική ανάπτυξη της οικονομίας και το γ΄ τρίμηνο.

Στον τομέα της παραγωγής οι νέες βιομηχανικές παραγγελίες αυξήθηκαν (παρά τις προσδοκίες για μείωση) κατά 1% σε μηνιαία βάση και 1,6% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο έναντι πτώσης 0,5% και 7,2% αντίστοιχα τον Ιούνιο. Βέβαια οι παραγγελίες, εξαιρουμένων των μεταφορών, μειώθηκαν για τρίτο συνεχή μήνα κατά 2,1% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο από-1,2% τον Ιούνιο. Τέλος οι παραγγελίες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση στη Γερμανία (+0,8%) και στην Ιταλία (+6,3%), ενώ μειώθηκαν στη Γαλλία (-0,8%) και στην Ισπανία (-1,3%).