Το χθεσινό τηλεπικοινωνιακό μπλακάουτ του κράτους είναι αποτέλεσμα μιας πτώχευσης. Η ιδιωτική τηλεπικοινωνιακή εταιρεία που προσέφερε τις σχετικές υπηρεσίες διασύνδεσης κατέρρευσε οικονομικά, έπαψε να πληρώνει τον ΟΤΕ και αυτός την απέβαλε από το δίκτυό του. Ευλόγως λοιπόν τίθεται το ερώτημα: Γιατί το κράτος προτίμησε την ιδιωτική εταιρεία και όχι τον ΟΤΕ;

Προφανώς και εδώ το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού κατέπεσε, όπως καταπίπτει παντού στον κόσμο με την πιστωτική κρίση.