Τη διαγραφή των μετοχών της Πουλιάδης ενέκρινε, μεταξύ άλλων, το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση.

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Γ. Κωνσταντινίδης ΑΕΕΔ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Αουρουμ ΑΕΕΔ με έδρα την Αθήνα ύστερα από αίτημα των μετόχων της και επέβαλε πρόστιμο 70.000 ευρώ στην Concepts ΑΕ Οικονομικών Επενδυτικών και Νομικών Συμβουλών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διότι παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη από τον Ν. 3606/2007 άδεια λειτουργίας. Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣυνΠΕ και την παροχή άδειας για τη διάθεση μερίδων της τράπεζας με δημόσια προσφορά.