Μείωση 11%, στα 35,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους του ομίλου ΕΧΑΕ το πρώτο εξάμηνο του 2008 έναντι 40,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε κατά 12% και διαμορφώθηκε στα 63,2 εκατ. ευρώ έναντι 72,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007. Η μείωση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ελάττωση της συνολικής συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά μετοχών του ΧΑ.