Αγορά: Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας, Εδουάρδου, Γεωργίου) 141,23 €, Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 141,23 , Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 141,23 €, Πώληση: Ελισάβετ νέας κοπής 154,22