Σε όσους αποπληρώνουν δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου πέφτει το βάρος της τελευταίας αύξησης του βασικού επιτοκίου του ευρώ κατά 0,25%, στο 4,25%, στις αρχές του Ιουλίου, όπως προκύπτει από τον πρώτο κύκλο αναπροσαρμογής των επιτοκίων από τις εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις που έφτασαν ως και το 0,50% εντοπίζονται στην καταναλωτική πίστη, ενώ τα περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα έχουν προχωρήσει στην κατάργηση των προνομιακών στεγαστικών προγραμμάτων με σταθερό επιτόκιο για ένα ως τρία έτη. Αυτό σημαίνει ότι όσοι λάβουν σήμερα νέο δάνειο, είτε στεγαστικό είτε καταναλωτικό, θα κληθούν να το πληρώσουν πιο ακριβά σε σχέση με το παρελθόν, καθώς οι ευκαιρίες στην αγορά έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Από την άλλη όμως διατηρούνται σε ελκυστικά επίπεδα τα επιτόκια των προγραμμάτων συγκέντρωσης παλαιών οφειλών, κυρίως στην καταναλωτική πίστη, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Το γεγονός αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τις τράπεζες, μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για όσους χρωστούν σε δάνεια και κάρτες να μεταφέρουν τα υπόλοιπά τους σε ένα λογαριασμό με χαμηλότερο επιτόκιο και μεγαλύτερη διάρκεια, μειώνοντας ως και 70% τις μηνιαίες δόσεις που πληρώνουν. Στους κερδισμένους της συγκυρίας συγκαταλέγονται οι έχοντες ρευστότητα.

Χθες, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την αναπροσαρμογή των επιτοκίων της, η οποία περιλαμβάνει αυξήσεις ως και 0,25% στις καταθέσεις και ως 0,50% στις χορηγήσεις. Συγκεκριμένα, η διοίκηση της ελληνικής τράπεζας αποφάσισε να αυξήσει ως και 0,25% τα επιτόκια καταθέσεων των λογαριασμών ευρωπαϊκού ταμιευτηρίου και ευέλικτης προθεσμιακής κατάθεσης, τα οποία κυμαίνονται από 0,65% ως 3,50% και από 3,50% ως 4,25%, αντιστοίχως, ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης. Από την άλλη, στα δάνεια τα βασικά κυμαινόμενα επιτόκια χορηγήσεων σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναπροσαρμόζονται κατά 0,25 της μονάδας.

Το επιτόκιο του δανείου Αρσης Βαρών 1/3 με δώρο μετρητά, που αφορά τη συγκέντρωση υπολοίπων από άλλα καταναλωτικά δάνεια και κάρτες σε ένα δάνειο, παραμένει αμετάβλητο στο 9,50% (κυμαινόμενο) και 9,95% (σταθερό). Τα επιτόκια των υπολοίπων δανείων καταναλωτικής πίστης, πιστωτικών καρτών, καθώς και το επιτόκιο χρεωστικού υπολοίπου από δικαίωμα υπερανάληψης (overdraft) αναπροσαρμόζονται κατά 0,50%. Στη στεγαστική πίστη το κυμαινόμενο επιτόκιο που καθορίζεται από την τράπεζα αυξάνεται κατά 0,25%. Τα νέα επιτόκια δανείων ισχύουν από σήμερα. Σημειώνεται ότι ορισμένες αναπροσαρμογές επιτοκίων της επιχειρηματικής και καταναλωτικής πίστης θα υλοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.