Υπόχρεες σε δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση. Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση Ανωνύμων Εταιρειών που έχουν διαγραφεί από το Μητρώο ΑΕ της Νομαρχίας, χωρίς ωστόσο να έχει περατωθεί η εκκαθάρισή τους εφόσον υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας. Παράλληλα οι εκκαθαριστές θα πρέπει να υποβάλουν, αν αυτό δεν έχει ήδη συμβεί, και τη δήλωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τα έτη 1997-2007, ανεξαρτήτως ύψους ακινήτου περιουσίας.