Η ελεύθερη επιλογή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά (όπως γίνεται σήμερα στις τηλεπικοινωνίες) αργεί ακόμη, αλλά το προκαταρκτικό βήμα έγινε χθες. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έδωσε σε δημόσια διαβούλευση τον Κώδικα Δικτύων, που θεωρείται το πρώτο και ουσιαστικό βήμα για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού στους καταναλωτές, όσον αφορά την επιλογή της εταιρείας από την οποία θα αγοράζει ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας δεν πρόκειται να γίνει πριν από το τέλος του 2011.

Ηδη η ΡΑΕ επεξεργάζεται την εισήγησή της για το κόστος χρήσης του δικτύου, ωστόσο πριν από την τελική δημοσιοποίηση των νέων τιμολογίων θα απαιτηθεί και σημαντικός αριθμός υπουργικών αποφάσεων. Επιπλέον η Ρυθμιστική Αρχή επεξεργάζεται και καινούργιο Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.