Κύριο Άρθρο

Ο κύκλος των χαμένων εξεταστικών

Η χαμένη εξεταστική στο ΑΠΘ αποκαλύπτει μια στρεβλή αντίληψη της χρήσης και της σημασίας του «δημόσιου πράγματος»