Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος UN Global Compact Network Hellas

Πώς έχει εξελιχθεί η δέσμευση των ελληνικών επιχειρήσεων στις Δέκα Αρχές του UN Global Compact;

«Η ίδρυση του Δικτύου UN Global Compact στην Ελλάδα, το 2021, λειτούργησε ευεργετικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν προσυπογράψει τις Δέκα Αρχές καθώς φαίνεται να κατάφεραν αφενός να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για βιώσιμη ανάπτυξη – αξιοποιώντας, για παράδειγμα, τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που παρέχει ο φορέας – και αφετέρου να αναδείξουν περισσότερο τη δράση τους ή τον ηγετικό τους ρόλο σε επιμέρους τομείς. Η δέσμευση εξελίχθηκε σε στρατηγική προτεραιότητα, θα έλεγα, και η προτεραιότητα μετουσιώνεται σε πράξη. Αυτός εξάλλου είναι ένας πρωταρχικός στόχος του UN Global Compact Network Hellas: να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την πολυπλοκότητα της βιωσιμότητας και να περάσουν από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή λαμβάνοντας πάντα υπόψη το τοπικό πλαίσιο λειτουργίας, τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητές του. Στην οπτική της βιώσιμης ανάπτυξης έχει επέλθει μια μεταστροφή. Είναι σήμερα πιο σημαντικό από ποτέ για τις ελληνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν την ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς βρισκόμαστε μπροστά σε νέες οικονομικές προκλήσεις, περιβαλλοντικές και ενεργειακές μεταβάσεις και κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Πλέον η βιωσιμότητα αποτελεί όχι μόνο αναγκαιότητα για πρόοδο με μακροχρόνια οφέλη για τις επιχειρήσεις αλλά και μια ευκαιρία για δημιουργικότητα, ανάπτυξη, καθώς και αλλαγή κουλτούρας, η οποία θα μας επιτρέψει να δούμε μακρύτερα και πιο αντικειμενικά τους στόχους μας».

Το UN Global Compact Network Hellas έχει το mandate να ενδυναμώσει τη δράση των επιχειρήσεων για τη συμβολή τους στους Sustainable Development Goals. Με τη μία κρίση να διαδέχεται την άλλη, πιστεύετε ότι οι SDGs μπορούν να επιτευχθούν; Συνεχίζει για παράδειγμα ο SDG 5 «Ισότητα των Φύλων» να είναι προτεραιότητα;

«Το γεγονός ότι ως παγκόσμια κοινότητα έχουμε συμφωνήσει σε ένα κοινό πλαίσιο ηθικού επιχειρείν, τις Δέκα Οικουμενικές Αρχές του UN Global Compact που εδράζονται σε διεθνείς διακηρύξεις και συμβάσεις, και σε 17 Στόχους που περιγράφουν τον δρόμο που χρειάζεται να ακολουθήσουμε για να δημιουργήσουμε έναν δίκαιο και συμπεριληπτικό κόσμο, όχι μόνο δεν αποδυναμώνεται σε καιρούς κρίσεων αλλά γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να σκύψουμε πάνω στα ζητήματα που τίθενται. Εχουμε χάσει χρόνο, ιδιαίτερα στην Ισότητα των Φύλων, γνωρίζουμε ότι όλες οι σύγχρονες προκλήσεις επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες, μας το απέδειξε και η πανδημία. Αυτή η πραγματικότητα δεν συνεπάγεται ασφαλώς την παραμέληση του SDG 5, αντιθέτως, χρειάζεται να επιταχύνουμε τις δράσεις μας και να θέτουμε ακόμη ψηλότερα τον πήχη των επιδόσεών μας. Οι επιχειρήσεις σε αυτόν τον αγώνα έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν και μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή, το UN Global Compact Network Hellas έχει αναγνωρίσει τη δυναμική τους και έχει εντάξει την Ισότητα των Φύλων στις στρατηγικές του προτεραιότητες».

Ποιο είναι το όραμά σας για το UN Global Compact Network Hellas;

«Κατ’ αρχάς, ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα είναι η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στο UN Global Compact – τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία για την εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι κινητήριος δύναμη για την ανανέωση της ελπίδας ενός βιώσιμου μέλλοντος. Το όραμά μου για το UN Global Compact Network Hellas είναι να αποτελεί το σημείο αναφοράς για την εταιρική βιωσιμότητα στην Ελλάδα, το οποίο ενεργοποιεί τις ελληνικές επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και ωριμότητας, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης – προκειμένου να ενισχύουν τη δέσμευσή τους σε ένα πλαίσιο λειτουργίας που διέπεται από διαμοιραζόμενες οικουμενικές αρχές και αξίες και διασυνδέει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να αναγνωρίζονται οι ευκαιρίες που θα επιφέρουν την αλλαγή. Επίσης, όραμά μου είναι η ενίσχυση, μέσα από το Ελληνικό Δίκτυο του UN Global Compact, της γυναικείας επιχειρηματικότητας με ισότιμους, δίκαιους και συμπεριληπτικούς όρους».

Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Αντιπρόεδρος UN Global Compact Network Hellas, Αρμόδια για θέματα Ισότητας Φύλων

Πώς εντάσσεται το θέμα της Ισότητας των Φύλων στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων;

«Η ισότητα των φύλων είναι πρωτίστως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ενα δικαίωμα που παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η πλήρης άσκησή του παραμένει σε εκκρεμότητα. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπογραμμίζουν ότι η ισότητα των φύλων είναι ένας σημαντικός αναπτυξιακός στόχος και επισημαίνουν τον συσχετισμό της επίτευξης του SDG 5 με την αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσεων.
Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις, πλήττονται από το μισθολογικό χάσμα, πασχίζουν να ισορροπήσουν την επαγγελματική και προσωπική ζωή και αντιμετωπίζουν ζητήματα παρενόχλησης. H αναγνώριση του προβλήματος είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Για την καταπολέμηση όμως των εμποδίων και των στερεοτύπων χρειάζεται δέσμευση και συντονισμένη δράση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο για ηθικούς λόγους αλλά και για τη δική τους μακροπρόθεσμη οργανωτική αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα. Η αύξηση, για παράδειγμα, της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια ή σε senior management θέσεις συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της οικονομικής επίδοσης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν αντιληφθεί την αξία της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στη στρατηγική τους, εκτός από την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα εταιρικά συμβούλια και σε θέσεις διευθυντικών στελεχών, που σύντομα θα αποτελεί κανονιστική υποχρέωση, τουλάχιστον για τις εισηγμένες με βάση τη σχετική οδηγία της ΕΕ, ακολουθούν μια διατμηματική διαχείριση του ζητήματος, που συνήθως αφορά τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού για την επίτευξη της ποικιλομορφίας στο προσωπικό, Βιώσιμης Ανάπτυξης για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και Προμηθειών για την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Η σύνδεση με τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι άμεση, καθώς αφορά τη δημιουργία μιας κουλτούρας συμπερίληψης και ποικιλομορφίας που συμβάλλει στην ορθότερη λήψη αποφάσεων, στη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων και εν τέλει στην αύξηση της κερδοφορίας».

Ποιες πρωτοβουλίες αναπτύσσει το UN Global Compact Network Hellas για να προωθήσει την Ισότητα των Φύλων;

«Για το UN Global Compact Network Hellas η προώθηση της Ισότητας των Φύλων στις επιχειρήσεις συγκαταλέγεται στις στρατηγικές του προτεραιότητες. Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει αφορούν τέσσερις βασικούς πυλώνες: πληροφόρηση, ενεργοποίηση επιχειρήσεων για ανάληψη δράσης, ανάδειξη καλών πρακτικών και συμπράξεις με άλλους οργανισμούς. Η διάχυση οδηγών και εργαλείων του UN Global Compact στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, όπως είναι οι Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών (Women’s Empowerment Principles – WEPs) και το WEPs Gender Gap Analysis Tool, είναι από τις πρώτες ενέργειες που υλοποιήσαμε. Η δημιουργία εκπαιδευτικού υπόβαθρου στις επιχειρήσεις μέσω της ολοκληρωμένης μαθησιακής διαδικασίας που προσφέρει το πρόγραμμα Target Gender Equality Accelerator και η e-learning πλατφόρμα Academy είναι μια έμπρακτη υποστήριξη που παρέχει ο φορέας με στόχο την αλλαγή της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και την κλιμάκωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την έμφυλη ισότητα. Μια εξίσου σημαντική συνιστώσα είναι η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε πολυσυμμετοχικούς διαλόγους, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, όπου έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται τις αποδοτικότερες πρωτοβουλίες τους. Μια δράση που σκοπεύουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο με τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας για την ισότητα των φύλων ώστε να προσφερθεί ένα “safe space” ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μεταξύ peers διαφορετικών επιχειρήσεων.
Σε θεσμικό επίπεδο, η πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποτελεί ένα διευρυμένο πεδίο ανάπτυξης πρωτοβουλιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του UN Global Compact Network Hellas και θα πλαισιώσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Τέλος, η σύμπραξη – για δεύτερη συνεχή χρονιά – με τον Ομιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας Ring the Bell for Gender Equality απηχεί το εφετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας “DigitALL: Innovation and technology for gender equality”, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των γυναικών και των κοριτσιών σε όλον τον κόσμο, που πρωτοστατούν στην προσαρμογή, τον μετριασμό και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με σκοπό την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος».

Ενωση δυνάμεων

Οι επιχειρήσεις-μέλη του UN Global Compact Network Hellas ενισχύουν τη δέσμευσή τους στην Ισότητα των Φύλων με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Target Gender Equality.

Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Executive Director, UN Global Compact Network Hellas

«Το UN Global Compact Network Hellas καλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να θέσουν ψηλά στην agenda τους το θέμα της Ισότητας των Φύλων ως απαραίτητο συστατικό της βιώσιμης ανάπτυξης. Παρότι υπάρχουν σχετικές εταιρικές πολιτικές και πρωτοβουλίες, παρατηρείται ότι συχνά αυτές οι δεσμεύσεις δεν συνδέονται με μετρήσιμους στόχους. Το UN Global Compact Network Hellas, θέλοντας να καλύψει το εν λόγω κενό, υλοποίησε τον πρώτο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Target Gender Equality” με μεγάλη απήχηση και επιτυχία, και βρίσκεται τώρα στην προετοιμασία του επόμενου κύκλου. To πρόγραμμα παρέχει εξιδεικευμένη γνώση και εργαλεία προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δομήσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, να εμπλουτίσουν τις πρωτοβουλίες τους, να ενσωματώσουν πολιτικές και πρακτικές στις καθημερινές λειτουργίες τους και να αναπτύξουν ένα σύστημα παρακολούθησης της προόδου τους. Το UN Global Compact Network Hellas είναι στοχοπροσηλωμένο στην κινητοποίηση των επιχειρήσεων για την επιτέλεση απτών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων αναφορικά με την έμφυλη ισότητα, τη γυναικεία ηγεσία και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.
Οι παρακάτω επιχειρήσεις-μέλη του UN Global Compact Network Hellas εξέφρασαν μέσω δηλώσεων ανωτάτων στελεχών τους τη συνεχιζόμενη έμπρακτη δέσμευσή τους στην Ισότητα των Φύλων».

Εφη Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ΟΜΙΛΟΣ QUEST

«Ο Ομιλος Quest αναγνωρίζει το θέμα της διάκρισης των φύλων στον εργασιακό χώρο και δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την εδραίωση εταιρικής κουλτούρας, προσεγγίζοντας ολιστικά το θέμα, μέσω της ανάπτυξης και καθιέρωσης πολιτικών και προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Ειδικότερα, ο Ομιλος προσεγγίζει, σε όλα τα επίπεδα, γυναίκες από διαφορετικά backgrounds και με διαφορετικές δεξιότητες, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες πρόσληψης, αποτρέποντας τη διάκριση και την παρενόχληση και εξασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές, με ίσες ευκαιρίες ανάδειξης των επαγγελματικών τους ικανοτήτων, εκπαίδευσης και εξέλιξης. Παράλληλα, δεσμεύεται ως προς τη γεφύρωση του pay-gap και τη δυνατότητα ανέλιξης των γυναικών έως και τα ανώτατα κλιμάκια, ενώ μέσω μιας σειράς δράσεων σχεδιάζει να προωθήσει την ιδέα της διαφορετικότητας και συμπερίληψης».

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής, ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

«Η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται κάθε είδους διαφορετικότητα και όπου όλοι έχουμε την ευκαιρία να αναπτυχθούμε και να βιώσουμε την αίσθηση του ανήκειν αποτελεί δέσμευση για τον Τιτάνα. Η στρατηγική μας για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στόχους για την αύξηση της συμμετοχής γυναικών στην εταιρεία. Το πρόγραμμα Target Gender Equality, προσφέροντας γνώση, εργαλεία και τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών, έχει αποτελέσει έναν πολύτιμο “καθοδηγητή” σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις».

Ειρήνη Μπουρνάζου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

«Στον Ομιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη και η Ισότητα των Φύλων τοποθετούνται στο επίκεντρο της νέας Στρατηγικής ESG του Ομίλου. Οι αρχές αυτές ενισχύονται μέσα από δράσεις που πραγματοποιούνται τόσο εντός Ομίλου όσο και σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς όπως το UN Global Compact Network Hellas. Η δέσμευση αυτή του Ομίλου αναδεικνύεται και έμπρακτα τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα από την αύξηση του ποσοστού εργαζόμενων γυναικών σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, τη σημαντική μείωση της μισθολογικής διαφοράς (gender pay gap), σχετικές αξιολογήσεις επίσημων φορέων όπως το Bloomberg GEI και πρωτοβουλίες όπως η υπογραφή των Αρχών Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Women’s Empowerment Principles) για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας και την κοινωνία».

Νατάσα Ξυδού, Recruitment & Learning Director, ΔΕΗ Α.Ε.

«Η ΔΕΗ είναι μια εταιρεία που παραδοσιακά υποστηρίζει και υλοποιεί με σεβασμό και ενσυναίσθηση δράσεις για την Ισότητα των Φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εργασίας με ίσες ευκαιρίες προς όλους. Το Πρόγραμμα Target Gender Equality, μέσα από τη δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών live sessions και πρόσβασης σε μεγάλο εύρος εκπαιδευτικού υλικού, μας βοήθησε στο να κάνουμε μια αξιολόγηση του πού βρισκόμαστε ως προς τις πολιτικές και τις πρακτικές μας γύρω από την έμφυλη ισότητα, να θέσουμε φιλόδοξους στόχους για το βραχυπρόθεσμο μέλλον και να δημιουργήσουμε ένα στοχευμένο πλάνο δράσεων βελτίωσης για ένα καλύτερο μέλλον για τους εργαζομένους μας χωρίς διακρίσεις».

Μιχάλης Προύντζος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών, INTRACOM TELECOM

«H Intracom Telecom, στο πλαίσιο της στρατηγικής της που αφορά την επιχειρηματική ηθική, εστιάζει στην Ισότητα των Φύλων. Η Εταιρεία μας παρέχει ένα υποστηρικτικό και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Target Gender Equality, το οποίο παρακολούθησαν στελέχη της εταιρείας μας, προσφέρει ένα δομημένο πλαίσιο δράσεων το οποίο θα μας βοηθήσει στη βελτίωση των πολιτικών μας προς αυτή την κατεύθυνση».

Σμαραγδή Ταλάκη, Head of Human Resources, InterMed & UNI-PHARMA

«Το πρόγραμμα μας προσέφερε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για πιο στοχευμένες πολιτικές για την Ισότητα Φύλων στις επιχειρήσεις. Η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών με τις συμμετέχουσες εταιρείες και συναδέλφους μάς ενέπνευσε ακόμα περισσότερο να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας ώστε να δημιουργήσουμε νέες διαδικασίες αλλά και να βελτιώσουμε τις ήδη υπάρχουσες. Τέτοια προγράμματα δομημένα και με πλούσιο υλικό είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα για τις επιχειρήσεις και τα στελέχη. Αυτό που μένει είναι να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη!».

Θεόδωρος Κατσίκης, People Experience & Intelligence Director, MYTILINEOS

«Στη MYTILINEOS πιστεύουμε ότι η Ισότητα των Φύλων δεν αποτελεί μόνο ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και βασικό συστατικό για έναν κόσμο κοινωνικής ευημερίας και βιωσιμότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε σε διαδικασία ανάπτυξης μιας πολιτικής Ποικιλομορφίας, Ισότητας και Συμπερίληψης. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα Target Gender Equality ήταν ανεκτίμητες και είμαστε βέβαιοι ότι θα ενισχύσουν τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία ενός δίκαιου και ισότιμου περιβάλλοντος, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς».

Γαβριέλα Αναγνώστου, Human Resources Manager, NEPTUNE LINES

«Η Neptune Lines έχει αναδείξει το Diversity and inclusion (D&I) και την Ισότητα των Φύλων ως στρατηγική προτεραιότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση πάνω στη διαφορετικότητα, την προώθηση των αξιών της ισότητας, της συμπερίληψης στο εργασιακό περιβάλλον και την ενδυνάμωση των γυναικών. H συμμετοχή της εταιρείας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Target Gender Equality ενίσχυσε περαιτέρω τις σχετικές δεσμεύσεις μας και συνεισέφερε στο να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι ως προς την Ισότητα των Φύλων και το γυναικείο Leadership».