Σύμφωνα με την Ψυχοπαιδαγωγική Επιστήμη, η αξιολόγηση, μέσα από ποικίλης μορφής εξετάσεις, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας, διότι προσφέρει άμεση ανατροφοδότηση για τον βαθμό επίτευξης των σκοπών και αναδεικνύει τους τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν αλλαγές και προς ποια κατεύθυνση. Αυτό άλλωστε πράττει ο άνθρωπος σε κάθε μεθοδευμένη δράση του και δεν μπορεί η θεσμοθετημένη εκπαίδευση, με τις άμεσες προεκτάσεις της στην ανάπτυξη των παιδιών και της κοινωνίας, να αποτελεί εξαίρεση.

Τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση τονίζει και η ανάπτυξη του επιστημονικού κλάδου της «Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης», ο οποίος καθορίζει, ανάλογα με τους σκοπούς, και τις αντίστοιχες μορφές αξιολόγησης που πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης όσο και στο μακροεπίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος. Μια από αυτές είναι και οι «εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα», οι οποίες εστιάζουν ιδιαίτερα στις αιτίες που προκαλούν δυσκολίες στην κατανόηση της σχολικής γνώσης, καθώς και στη γλωσσική, γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω