Αυτό που είναι ήδη στα σκαριά στην εγχώρια πραγματικότητα είναι η ψηφιοποίηση του συστήματος εισροών – εκροών καυσίμων για τα οχήματα των αστικών συγκοινωνιών, καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των ανταλλακτικών. Δράσεις που θα διαμορφώσουν μεσοπρόθεσμα μια άλλη εικόνα για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.

Ηδη η ΟΣΥ έχει διαμορφώσει τέσσερα προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν την παραδοσιακή επικοινωνία μεταξύ αμαξοστασίων, αποθήκης, τεχνικής βάσης και συνεργείου. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) της εταιρείας, το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση των  logistics μεταξύ κέντρου και αποθηκών, καθώς και στη διαχείριση των προμηθειών. Ετσι η εταιρεία θα έχει καλή γνώση από πού έρχεται κάθε ανταλλακτικό, ποια είναι η πορεία του και τελικά σε πιο συγκεκριμένο όχημα έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο ανταλλακτικό.

Το δεύτερο πρόγραμμα εστιάζει στην ανίχνευση βλαβών, μέσω ειδικών αισθητήρων, όσο το λεωφορείο βρίσκεται στον δρόμο και στη real time ενημέρωση αμαξοστασίου και συνεργείου, ώστε και η επισκευή να επιταχύνεται αλλά και ο προγραμματισμός των δρομολογίων να μην κάνει κοιλιά. Τα άλλα δύο προγράμματα αφορούν την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, ώστε να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της εταιρείας και τον εξοπλισμό της τεχνικής βάσης ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις που παρουσιάζουν οι βαριές βλάβες.