Θέσαμε στους ειδικούς, ζητώντας την άποψή τους, δύο ερωτήσεις που αφορούν την πορεία της ασθένειας στην Ελλάδα