Οσο η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας απειλώντας τις παράκτιες πόλεις πολλαπλασιάζονται και οι ανάγκες για δημιουργία θαλάσσιων προστατευτικών κατασκευών (κυματοθραύστες, φράγματα κ.λπ.). Η Econcrete δημιούργησε ένα νέο μπετόν, 10% ισχυρότερο από τα παραδοσιακά μείγματα, με 120 χρόνια διάρκεια ζωής και δύο φορές μεγαλύτερη απορρόφηση άνθρακα. Παράλληλα, ο σχεδιασμός των μπλοκ που παράγονται μπορεί να τα μετατρέψει σε καταφύγιο θαλάσσιας ζωής. Εως σήμερα έχουν εγκατασταθεί σε 40 σημεία 12 χωρών.