είναι συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΕ, τα αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί στους τρεις τελευταίους νόμους νομιμοποίησης (4014/11, 4178/13, 4495/17). Τα έσοδα από την τακτοποίηση της παράνομης δόμησης ξεπερνούν τα 2,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί περίπου δύο εκατ. βεβαιώσεις μεταβίβασης.