Τον Οκτώβριο του 2022 το City of Hope ανακοίνωσε ότι ο πρώτος ασθενής που έλαβε το ΑΟΗ1996 στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής φάσης Ι είχε καλή εξέλιξη. Σε αυτή την πρώτη φάση κλινικών δοκιμών εξετάζεται αρχικώς η ασφάλεια των φαρμάκων (μαζί με αυτή προκύπτουν βέβαια και δεδομένα αποτελεσματικότητας από τη λήψη του) σε μικρή κλίμακα – αν το εκάστοτε πειραματικό φάρμακο αποδειχθεί ασφαλές η κλινική δοκιμή περνά στην επόμενη φάση της με συμμετοχή πολύ περισσότερων ασθενών. Η κλινική δοκιμή φάσης Ι του ΑΟΗ1996 που αναμένεται συνολικά να διαρκέσει μία διετία (οι ερευνητές συνεχίζουν να «συλλέγουν» εθελοντές) αφορά ασθενείς με ανθεκτικούς συμπαγείς όγκους που έχουν εξαντλήσει τις άλλες θεραπευτικές επιλογές τους. Oι ασθενείς λαμβάνουν το φάρμακο σε μορφή χαπιού δύο φορές ημερησίως.