Η ερευνητική ομάδα είχε στο πλαίσιο των πειραμάτων της μια «χείρα βοηθείας» μοναδική όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα δεδομένα της χώρας μας αλλά ολόκληρης της Ανατολικής Ευρώπης – πρόκειται για έναν θάλαμο προσομοίωσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στο Κέντρο Μελετών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Κλιματικής Αλλαγής (Center for the Studies of Air Quality and Climate Change – C-STACC) του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής στην Πάτρα υπάρχει επίσης ένας θάλαμος καύσης όπου μπορεί να παραχθεί οποιοδήποτε είδος καυσαερίου όπως από μηχανή εσωτερικής καύσης ή από ξυλόσομπα, όπως επισημαίνει ο κ. Νένες. «Ετσι παράγονται τα καυσαέρια και διοχετεύονται απευθείας στον θάλαμο όπου γίνονται οι μετρήσεις γρήγορα και εύκολα. Προσομοιώνουμε λοιπόν τα όσα συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Το ίδιο πράξαμε και με τη νυχτερινή ρύπανση από τα τζάκια και καταφέραμε να εξαγάγουμε ακριβή αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».