Ιδιαιτέρως κρίσιμη για την Ελλάδα θεωρείται η στάση της ΕΚΤ, η οποία στις 10 Μαρτίου θα πρέπει να ανακοινώσει αν και για πόσο θα παραταθεί το πρόγραμμα της αγοράς ομολόγων, στο οποίο κατ’ εξαίρεση
έχει περιληφθεί η Ελλάδα, στο πλαίσιο των αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.