Τι ανεβάζει την τιμή στα νησιά

Ιδιαίτερα δαπανηρή είναι η προεκλογική εκστρατεία και στους νομούς των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισκεφθούν από δύο φορές, το λιγότερο, τα μεγάλα νησιά των νομών αυτών επιβαρυνόμενοι με τη δυσκολία αλλά και το ακτοπλοϊκό κόστος μετακίνησης από νησί σε νησί. Υπολογίζεται ότι το κόστος της προεκλογικής μάχης στους νομούς αυτούς ξεπερνά τις 70 χιλιάδες ευρώ.

Λιγότερα στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαφορετική, σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα και τους νησιωτικούς νομούς, είναι η εικόνα στους ηπειρωτικούς νομούς και ιδιαίτερα στους μικρούς σε πληθυσμό. Για μια πλήρη εκστρατεία απαιτείται ένα ποσό της τάξης των 15.000-20.000 ευρώ.