Ο ίδιος έχει πει ότι αυτό που τον συνέδεσε με τον κ. Μητσοτάκη ήταν «το μεταρρυθμιστικό του πρόταγμα» αλλά και η ιδρυτική αξία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, σύμφωνα με την οποία η παράταξη αυτή θα υπηρετεί πάντα τα αληθινά συμφέροντα του έθνους που βρίσκονται «πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς».