Στις εκλογές του 2023 ο ελληνικός λαός έδωσε μια ισχυρή εντολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συνεχιστεί το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. Παράλληλα όμως, στις πρόσφατες ευρωεκλογές, αυτό που ζητούν πλέον οι πολίτες από την κυβέρνηση της ΝΔ είναι να προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, περιορίζοντας τα λάθη και επιλύοντας όλα τα ζητήματα εκείνα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητά τους. Στο υπουργείο Εσωτερικών έχουμε θέσει μία σειρά από βασικές προτεραιότητες, που επικεντρώνονται στην επιτάχυνση της διαδικασίας των προσλήψεων στο Δημόσιο και στην ισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιτάχυνση της διαδικασίας προσλήψεων στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. Το σχέδιο που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνει παρεμβάσεις επιτάχυνσης της διαδικασίας των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, σε όλα τα στάδια μιας προκήρυξης του ΑΣΕΠ: και πριν από την ίδια την έκδοση της προκήρυξης και κατά τη διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους, αλλά και μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, ώστε οι επιτυχόντες να αναλαμβάνουν το συντομότερο δυνατόν τα καθήκοντά τους.

Με τη δέσμη παρεμβάσεων που προωθούνται, θα δημιουργηθεί μια «ψηφιακή θυρίδα» για κάθε υποψήφιο και τα δικαιολογητικά θα αντλούνται αυτομάτως και άπαξ από όλα τα ψηφιακά μητρώα του Δημοσίου (gov.gr, e-efka, ptyxia.gov.gr), ώστε ο εκάστοτε υπάλληλος του ΑΣΕΠ να μη χρειάζεται να επιβεβαιώνει την ύπαρξη και αυθεντικότητα των δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου.

Την ίδια στιγμή, η ψηφιακή διασύνδεση των μητρώων θα «απαλλάξει» τους υπαλλήλους του ΑΣΕΠ από μια ιδιαιτέρως χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία και, πλέον, με τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή της θυρίδας ο εκάστοτε υποψήφιος θα εισέρχεται με κωδικούς αυθεντικοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου για να υποβάλει την αίτησή του για την προκήρυξη, μέσω της οποίας θα δίνει εξουσιοδότηση στο σύστημα να αναζητήσει από το gov.gr όλα τα σχετικά στοιχεία ή/και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, όπως πιστοποιητικά για τριτέκνους, πολυτέκνους και ΑμεΑ. Η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας του ΑΣΕΠ με κρατικούς φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες πρόσληψης στον δημόσιο τομέα θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων, με απώτερο στόχο ο χρόνος αναμονής των επιτυχόντων από την προκήρυξη έως τον διορισμό να μην ξεπερνάει συνολικά τους 10 μήνες.

Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση με ξεκάθαρο ρόλο και αρμοδιότητες. Σε αυτό το πλέγμα των προτεραιοτήτων μας, δεν μπορεί να απουσιάζει η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να ασκούν διοίκηση ανεμπόδιστα, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες, κανόνες και ρόλους. Οφείλουμε λοιπόν να διαμορφώσουμε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση με ισχυρή παρουσία, ώστε να αναλάβει καίριες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά ο διάλογος με την Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας και την Ενωση Περιφερειών Ελλάδας για τον νέο Ενιαίο Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Μια εκκρεμότητα που πρέπει να διευθετηθεί, με σκοπό οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία, διευκολύνοντας το έργο τους και ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω αλλαγών και μεταρρυθμίσεων το επόμενο διάστημα, χρειάζεται να αποκτήσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης, με εξωστρέφεια, έλεγχο νομιμότητας των πράξεων, αποβλέποντας στην ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος είναι υπουργός Εσωτερικών.