Σωτήρης Ντάλης, Γιώργος Σιακαντάρης, Ανδρέας Γιακουµακάτος ,
Γεώργιος Σαβαΐδης, Π. Κ. Ιωακειµίδης, Σπύρος Ν. Λίτσας, Γεώργιος Μπαµπινιώτης, Αλέξης Σταµάτης, Οδυσσέας Ιωάννου, Μ. Λ. Μυριάνθης