Των Δημήτρη Ζέλλιου, Σοφίας Βερναδάκη, Μαρίας Αναστασίας Αικατερινάρη, Μαρίνας Ζαχαράκη, Αιμιλίας Ζαφείρη, Γεώργιου Δρούγκα

Η επιτυχία στο σχολείο αποτελεί σημαντικό στόχο για πολλούς νέους, καθώς η σύγχρονη κοινωνία έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η επίτευξη υψηλής σχολικής επίδοσης θεωρείται απαραίτητη. Ωστόσο, η πίεση που ασκείται με σκοπό την πραγματοποίηση αυτού του στόχου μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία των μαθητών.

Οι νέοι δέχονται πίεση από διάφορες πηγές και είναι γεγονός ότι μια από αυτές είναι οι ίδιοι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πιέζουν τους μαθητές, ώστε να έχουν άριστες επιδόσεις στο σχολείο. Επιπρόσθετα, η ανάγκη να ξεχωρίσουν από τους συμμαθητές τους μπορεί να οδηγήσει τους νέους σε ακραίες προσπάθειες να τους ξεπεράσουν. Ακόμη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν μια εξιδανικευμένη εικόνα της ακαδημαϊκής επιτυχίας, η οποία ωθεί τους μαθητές να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες ως προς την επίτευξή της.

Η πίεση αυτή που δέχονται οι μαθητές οδηγεί σε πληθώρα ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων. Αυτά, συνήθως, συνιστούν προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως είναι η κατάθλιψη, το άγχος και η κοινωνική απομόνωση, αλλά και σωματικής, όπως είναι ο υποσιτισμός και η αϋπνία.

Το πρόβλημα της εφηβικής πίεσης είναι ανάγκη να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να κατανοήσουν πώς επιδρά στους μαθητές αυτή η πίεση που τους ασκείται και να προσπαθήσουν να την περιορίσουν, διότι χειροτερεύει την επίδοσή τους και επιβραδύνει την πρόοδό τους.