Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει εντός του 2021 στην αλλαγή συστήματος επικουρικής ασφάλισης αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Εργασίας. Στο νέο σύστημα, το οποίο αποτελεί προεκλογική εξαγγελία της κυβέρνησης, θα ενταχθούν οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, ενώ σε βάθος χρόνου το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης αναμένεται να δημιουργήσει επενδυτικά κεφάλαια που θα ξεπεράσουν τα 100 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο οι ενταγμένοι στο νέο σύστημα ασφαλισμένοι θα μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν πού και πώς θα επενδυθούν οι εισφορές τους, προχωρώντας σε κινήσεις χαμηλού ή και υψηλού ρίσκου. Σημειώνεται ότι το θέμα αυτό αποτέλεσε μια από τις κεντρικές διαφωνίες μεταξύ του νυν υπουργού Εργασίας κ. Ι. Βρούτση και του πρώην υφυπουργού κ. Ν. Μηταράκη που ήταν υπέρμαχος του νέου συστήματος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα κυβερνητικές ανακοινώσεις γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος, η επικουρική σύνταξη θα είναι αμιγώς κεφαλαιοποιητική, ενώ η κύρια θα παραμένει δημόσια, διανεμητική και αναδιανεμητική. Ο ασφαλισμένος θα αποκτά λόγο και δικαιώματα στη συνδιαμόρφωση του συνταξιοδοτικού βίου του. Κάθε ασφαλισμένος θα διαθέτει τον δικό του ατομικό λογαριασμό στο ΕΤΕΑΕΠ και τα χρήματά του θα επενδύονται βάσει της στρατηγικής που ο ίδιος έχει επιλέξει. Σε συνεργασία με την ΑΕΔΑΚ των ασφαλιστικών ταμείων θα δημιουργηθούν τρία επενδυτικά προϊόντα χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου, από τα οποία ο ασφαλισμένος θα επιλέγει. Επίσης ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει – εντός ενός πλαισίου – και την ηλικία συνταξιοδότησής του, ανεξαρτήτως του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Τέλος, το 25% του κεφαλαίου που συσσωρεύεται στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου θα μπορεί να καταβληθεί κατά τη συνταξιοδότηση με τη μορφή εφάπαξ ενώ το υπόλοιπο με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης.