Το πρόβλημα των ενοικίων δημιουργεί συνθήκες επισφάλειας όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά και για τα νοικοκυριά των μεσαίων εισοδημάτων