Η πανδημία άλλαξε ριζικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε, επικοινωνούμε αλλά και ταξιδεύουμε. Επιπλέον, οι ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις καταναλωτικές τάσεις επηρεάζουν τον κλάδο της φιλοξενίας.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα αναμένεται άμεση ανάκαμψη των ταξιδιών, καθώς ο κόσμος ύστερα από μια μακρά περίοδο περιορισμών επιθυμεί να ταξιδέψει και να βιώσει νέες εμπειρίες. Παρά το γεγονός ότι αναμένεται ηπιότερη ανάκαμψη στα επαγγελματικά ταξίδια σε σχέση με τα ταξίδια αναψυχής, παρατηρείται σύγκλιση των δύο τομέων και ανάπτυξη ταξιδιών «bleisure». Παράλληλα, εμφανίζονται νέες κατηγορίες πελατών («digital nomads», «laptop luggers», «tech-seekers», «innovation travelers»), ενώ περιοχές όπως η βιωσιμότητα, η ασφάλεια & υγιεινή και η ευεξία αναδεικνύονται σε προτεραιότητα.

Οι παραπάνω τάσεις σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις και προτιμήσεις των επισκεπτών έχουν επιφέρει σημαντικές προκλήσεις για τα ξενοδοχεία και δημιουργούν την ανάγκη για καλύτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αποτελεσματικότερη χρήση της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων, διασφάλιση της βιωσιμότητας καθώς και επάρκεια εξειδικευμένου προσωπικού.

Βάσει έρευνας που διενεργήσαμε, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό στοιχείο διαφοροποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως η αυθεντικότητα και η ευελιξία, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ο βιοφιλικός σχεδιασμός και η σύνδεση με τη φύση, οι έξυπνες τεχνολογίες και η διαμόρφωση instagrammable χώρων.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει σημαντικά τις συνθήκες της καθημερινότητας και επιταχύνθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο κλάδος της φιλοξενίας υιοθετεί σταδιακά μια πληθώρα τεχνολογιών αιχμής και ψηφιακών λύσεων (ρομποτική, επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, κ.ά.) προκειμένου να προσδιορίσει τις νέες ανάγκες των πελατών και να προσφέρει εξατομικευμένες εμπειρίες και υπηρεσίες.

Ο κλάδος της φιλοξενίας έχει έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνίες, ειδικά σε αναπτυγμένες περιοχές και ευαίσθητα οικοσυστήματα. Εχουν τεθεί πλέον αυστηρές προϋποθέσεις συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με ESG/περιβαλλοντικά κριτήρια, ενώ οι ταξιδιώτες, και κυρίως οι νεότερες γενιές, έχουν ως βασικό κριτήριο επιλογής το εύρος και την έκταση υλοποίησης «πράσινων», βιώσιμων δράσεων.

Η έλλειψη προσωπικού σε συνδυασμό με τα προβλήματα/ζητήματα του κλάδου (μαζικές παραιτήσεις, πόλεμος ταλέντου, χαμηλή ελκυστικότητα, έλλειψη σε κρίσιμες ειδικότητες) αποτελούν βασικό κίνδυνο. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι η τεχνολογία δεν μπορεί και δεν θα υποκαταστήσει τον άνθρωπο. Η φιλοξενία θα παραμείνει παροχή υπηρεσιών από άνθρωπο σε άνθρωπο, απλώς η τεχνολογία θα ενισχύσει τη δυνατότητα του ανθρώπου να παρέχει πιο ολοκληρωμένες, διαδραστικές εμπειρίες.

Το ξενοδοχείο του μέλλοντος θα εστιαστεί στην παροχή εξατομικευμένων εμπειριών, στη διασύνδεση με τον επισκέπτη και θα έχει ως στόχο τον άνθρωπο. Ως άνθρωπος λοιπόν, ως ένας ζωντανός οργανισμός και το ξενοδοχείο, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως έναν αρχιτέκτονα ιδιαίτερων χώρων, πρασίνων, ευέλικτων, ικανών να παρέχουν μεγάλο εύρος υπηρεσιών σε διάφορους πελάτες. Το ξενοδοχείο θα λειτουργεί ως ένας χορογράφος, ένας επιμελητής ειδικών εμπειριών, εξειδικευμένων υπηρεσιών, ενισχυμένο από τεχνολογικές λύσεις προς τον πελάτη, με σκοπό να διασυνδέσει τους πελάτες μεταξύ τους, αλλά και με το ξενοδοχείο. Κυρίως όμως θα λειτουργεί ως ένας καλός γείτονας στην τοπική κοινωνία, που δραστηριοποιείται προάγοντας την τοπική κουλτούρα και τον πολιτισμό και κυρίως συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.

*Ο κ. Βασίλης Καφάτος είναι Partner, Clients & Industries Leader της Deloitte και επικεφαλής του κλάδου του Τουρισμού & Φιλοξενίας