Ο κ. Samy David, της Fortress, σημείωσε πως η κρίση χρέους οδήγησε σε απώλειες 25% του ΑΕΠ της Ελλάδας και στη δημιουργία μη εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 100 δισ. ευρώ. Το πρώτο βήμα προς την ανάκαμψη ήταν η δημιουργία μεγάλων εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων και η πώληση χαρτοφυλακίων σε εξειδικευμένους επενδυτές.  

Το δεύτερο, είναι η αποκατάσταση και η θεραπεία του προβλήματος. Οι εταιρείες θα πρέπει να γίνουν ξανά παραγωγικές και οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν κίνητρα να επιχειρούν. Ενας ενάρετος κύκλος που βοηθάει την οικονομία να πάει μπροστά, εκτιμώντας πως οι τράπεζες αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας, ενώ σε λίγα χρόνια η πλειοψηφία των εταιρειών, αφού έχουν γίνει πάλι παραγωγικές, θα είναι μέρος του υγιούς πελατολογίου του τραπεζικού συστήματος.