Νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης, θέσπιση της εργασίας σε πολλαπλούς εργοδότες, ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο ευρωπαϊκής οδηγίας (2019/1152), αλλαγή στον τρόπο εφαρμογής της κάρτας εργασίας, πρόστιμα για την υποδηλωμένη εργασία και δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών για τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζομένους περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός της ερχόμενης εβδομάδας.  

Αναλυτικά, στο σχέδιο νόμου ρυθμίζεται για πρώτη φορά και στην Ελλάδα το ζήτημα ειδικών, ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως των «συμβάσεων μηδενικών ωρών απασχόλησης» καθώς και της «κατά παραγγελία απασχόλησης». Πρόκειται για ένα μοντέλο απασχόλησης όπου ο εργοδότης μπορεί να καλεί τον απασχολούμενο όποτε τον χρειάζεται και να τον πληρώνει ανάλογα με την ώρα που έχει εργαστεί. Τέτοιες μορφές απασχόλησης είναι πολύ συχνές στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ τα τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνισή τους και στη χώρα μας.

Πολλαπλοί εργοδότες

Ταυτόχρονα, με το νομοσχέδιο θα επιτρέπεται η παροχή εργασίας από τον εργαζόμενο σε πολλαπλούς εργοδότες. Ωστόσο θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις για τον ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης ανά ημέρα. Η διάταξη θα απελευθερώνει τη δυνατότητα απασχόλησης πέραν του νόμιμου ωραρίου σε έναν εργοδότη και τη δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε δεύτερο εργοδότη, αλλά θα πρέπει συνολικά η εργασία να μην εκτείνεται πέραν των 13 ωρών ημερησίως.

Κατά τα λοιπά, το εργασιακό νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει:

Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο ευρωπαϊκής οδηγίας (2019/1152) με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για τακτική και έγκαιρη ενημέρωση του εργαζομένου για την εξέλιξη της εργασιακής σύμβασης, όπως και για κάθε αλλαγή των όρων εργασίας.

Κάρτα εργασίας

Αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής της κάρτας εργασίας για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που την εφαρμόζουν οικειοθελώς. Οι επιχειρήσεις αυτές θα απαλλάσσονται από το 90% των γραφειοκρατικών διαδικασιών που προβλέπονται στην εφαρμογή της κάρτας εργασίας. Στόχος να εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα σταδιακά σε όλη την οικονομία. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν εθελοντικά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας – ενώ δεν ανήκουν σε κλάδους όπου η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται υποχρεωτικά – θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής στο σύστημα «Εργάνη» μιας σειράς εντύπων, όπως μεταξύ άλλων και του εντύπου Ε8, δηλαδή της προαναγγελίας των υπερωριών.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα για «ελαστική εφαρμογή» παρέχοντας περιθώριο ενός μήνα για τις δηλώσεις στις μεταβολές στην εργασία στο σύστημα «Εργάνη». Συγκεκριμένα, η διάταξη θα προβλέπει για τους εργοδότες που εφαρμόζουν οικειοθελώς την κάρτα εργασίας να δηλώνουν, ανά μήνα, αν επιθυμούν «προδήλωση» του τροποποιητικού ωραρίου και των υπερωριών ή θα λαμβάνονται υπ’ όψιν – μόνο – τα χτυπήματα της κάρτας του εργαζομένου ως προς την έναρξη και λήξη του ωραρίου.

Πρόστιμο στους εργοδότες

Προβλέπεται πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ στους εργοδότες που αποδεικνύεται ότι υποδηλώνουν τους απασχολουμένους στην επιχείρησή τους.

Θεσπίζεται δοκιμαστική περίοδος έξι μηνών για έναν εργαζόμενο που προσλαμβάνεται. Κατά την περίοδο αυτή μπορεί να απολυθεί χωρίς αποζημίωση. Σήμερα η περίοδος αυτή είναι ετήσια.