Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ, το οποίο επιχειρεί τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας του Ταμείου σε νέες «υγιείς βάσεις» και την είσοδο διευθυντικών στελεχών στη νέα δομή από τον ιδιωτικό τομέα. Το νομοσχέδιο, το οποίο έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των εργαζομένων, περιλαμβάνει το νέο οργανόγραμμα του Ταμείου και αλλαγές στην εσωτερική λειτουργία του. Οι οκτώ αλλαγές που επέρχονται στο Ταμείο με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να έλθει στη Βουλή προς ψήφιση εντός του Ιανουαρίου περιλαμβάνουν:

1Την επιλογή νέων επιλεγμένων διευθυντικών στελεχών από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης επιλεγμένων διευθυντικών στελεχών με τριετείς συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, τόσο από το Δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Επιδιώκεται με τον τρόπο αυτόν η προσέλκυση των καλύτερων στελεχών.

2Νέο μοντέλο διακυβέρνησης για τον ΕΦΚΑ, με νέο Οργανόγραμμα, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

3Αμεσες προσλήψεις μόνιμου και έκτακτου προσωπικού. Ειδικότερα, ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης 500 μόνιμων υπαλλήλων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 (κυρίως από επιλαχόντες προηγούμενων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ). Προβλέπεται επίσης η άμεση πρόσληψη 100 υπαλλήλων με συμβάσεις έργου για την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων.

4Την καθιέρωση πριμ παραγωγικότητας για τους υπαλλήλους. Το πριμ θα συνδέεται με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Τροποποιείται η καταβολή του bonus για την εκκαθάριση συντάξεων και προβλέπεται επίσης καταβολή πριμ στους υπαλλήλους που εργάζονται στο back office του τηλεφωνικού κέντρου.

5Τη σύσταση νέας Μονάδας Εσωτερικών Υποθέσεων για άμεση διερεύνηση των καταγγελιών των πολιτών.

6Την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πειθαρχική διαδικασία. Προβλέπονται συντομότερες προθεσμίες για τη διενέργεια των πειθαρχικών διαδικασιών.

7Πιο ευέλικτο σύστημα προμηθειών, ώστε να δοθεί τέλος σε φαινόμενα όπως η μη έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμων, ανταλλακτικών και η δυσκολία αντικατάστασης παρωχημένου εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ, κλιματιστικά κ.λπ.).

8Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ μέσω σύστασης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Είναι ενδεικτικό ότι ο Φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ και τουλάχιστον το 20% – που αφορά ακίνητα μεγάλης αξίας – παραμένει τελείως αναξιοποίητο. Προβλέπεται λοιπόν η σύσταση Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, με διαχωρισμό των ακινήτων για ιδιόχρηση και για αξιοποίηση.