Προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2023 έχουν εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες προκειμένου είτε να επιλέξουν την αναβίωση των 72 ή 120 δόσεων στην περίπτωση που την έχουν απολέσει είτε να εντάξουν νέες οφειλές σε πολύ περισσότερες δόσεις σε σύγκριση με την ισχύουσα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Την ίδια στιγμή από 3 Απριλίου 2023 θα τεθεί και πάλι σε εφαρμογή το μέτρο της άρσης ακινησίας οχήματος πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα.

Τι προβλέπεται

Αυτά και άλλα πολλά περιλαμβάνονται στο φορολογικό πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και στόχο έχει να απλοποιήσει μία σειρά διαδικασιών που σχετίζονται με την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων, τις τελωνειακές διαδικασίες ταξινόμησης οχημάτων, τη ρύθμιση οφειλών σε δήμους, την αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) και εκσυγχρονισμού του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας και αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων και τη φορολογία μερισμάτων ναυλομεσιτικών και συναφών επιχειρήσεων, αλλά και την κατάργηση προστίμου εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης με ποσό καταβολής έως 100 ευρώ.

Παράλληλα, παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2023 ο μειωμένος και υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, ενώ θεσμοθετείται έκτακτη ενίσχυση 200 έως 300 ευρώ σε συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση ή έλαβαν μικρότερη από 7%.

Αναβίωση παλαιότερων

Οφειλέτες οι οποίοι απώλεσαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής των 72 ή 120 δόσεων μπορούν να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως και την 31η Ιουλίου 2023, για την υπολειπόμενη οφειλή κατά την ημερομηνία της αίτησης και για τον εναπομείναντα αριθμό ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού της παλαιότερης ανεξόφλητης δόσης της απολεσθείσας ρύθμισης και του ποσού της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που αναβιώνει.

Αν οι οφειλέτες έχουν και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν τελούν σε ρύθμιση ή σε καθεστώς αναστολής κατά την ημερομηνία της επανένταξης στη ρύθμιση των 72 ή 120 δόσεων έχουν υποχρέωση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αυτή να τις εξοφλήσουν ή να υπαγάγουν το σύνολο αυτών στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ή 48 δόσεων ή να τις τακτοποιήσουν με άλλο νόμιμο τρόπο.

Βεβαιωμένες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν προκύψει από 1ης Νοεμβρίου 2021 έως 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Βασική προϋπόθεση ο οφειλέτης κατά την 1η Νοεμβρίου 2021 να μην είχε άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του στο σύνολό τους να ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

Τα επιτόκια

Οφειλές που ρυθμίζονται σε έως τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις επιβαρύνονται με τόκο ο οποίος βάσει υπολογισμών ανέρχεται σήμερα σε περίπου 6% σε ετήσια βάση και το οποίο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 36 και έως 72 μηνιαίες δόσεις, το αντίστοιχο επιτόκιο διαμορφώνεται σε περίπου 7,25%. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται προσαύξηση αυτής κατά 15%.

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο  μηνών. Επίσης απώλεια ρύθμισης επέρχεται αν έναν μήνα από την ένταξή του στις ρυθμίσεις των 72 ή 120 δόσεων που αναβίωσε δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθμιση το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να ρυθμιστούν και αυτές είτε σε 36 δόσεις με επιτόκιο περίπου 6% είτε σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 7,25% με βασική προϋπόθεση να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η Νοεμβρίου 2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε τριάντα ευρώ. Επίσης, μπορεί υπό προϋποθέσεις να αναβιώσει και η ρύθμιση των 100 δόσεων εφόσον ο δημότης την έχει απολέσει. Οι αιτήσεις των οφειλετών υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς τον δήμο που υφίστανται τα χρέη έως και 30 Ιουνίου 2023.

Χωρίς πρόστιμο

Σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου δεν επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Τα εν λόγω πρόστιμα δεν επιβάλλονται, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ. Το ίδιο όριο φόρου ισχύει και στην περίπτωση εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

Από 3 Απριλίου 2023 δίνεται η δυνατότητα άρσης της ακινησιίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, άπαξ, εντός του 2023, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος. Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Επίδομα προσωπικής διαφοράς σε 1.112.000 συνταξιούχους

Εως 31 Μαρτίου χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από 200 έως 300 ευρώ σε συνταξιούχους ως εξής:
* Συνταξιούχοι στους οποίους καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Μαρτίου 2023 αθροιστικά συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού έως 1.100 ευρώ θα λάβουν 300 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων μηνός Μαρτίου 2023 είναι ίσο με ή μικρότερο από το αντίστοιχο του μηνός Δεκεμβρίου 2022.
Επίσης, θα λάβουν 250 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων μηνός Μαρτίου 2023 είναι από 0,01% έως και 3,49% μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του μηνός Δεκεμβρίου 2022.
Τέλος, 200 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι 3,5% έως και 6,99% μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του μηνός Δεκεμβρίου 2022.
Ακόμη, σε συνταξιούχους στους οποίους καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Μαρτίου 2023 συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από 1.100,01 ευρώ έως και 1.600 ευρώ θα καταβληθούν 250 ευρώ, εφόσον το αντίστοιχο ποσό μηνός Μαρτίου 2023 είναι ίσο με ή μικρότερο από αυτό του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ενώ 200 ευρώ θα λάβουν εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι κατά ποσοστό από 0,01% έως και 3,49% μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του μηνός Δεκεμβρίου 2022.

Πολύτιμο «μαξιλάρι» τα υπερέσοδα του προϋπολογισμού

Υπερ-έσοδα εμφανίζει το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους ο κρατικός προϋπολογισμός, καθώς ανήλθαν σε 12,95 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,95 δισ. ευρώ ή 17,7% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.
Τα στοιχεία, που δόθηκαν την περασμένη Πέμπτη στη δημοσιότητα από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, αποδεικνύουν ότι τόσο οι εισπράξεις από φόρους όσο και τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αποδίδουν πολύ καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις δημιουργώντας ένα πολύτιμο «μαξιλάρι» το οποίο μπορεί να καλύψει νέα μέτρα ελάφρυνσης όσο και στοχευμένες παροχές σε ευάλωτα κυρίως νοικοκυριά.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,29 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 36 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 910 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.201 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.816 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 840 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.

Καλύτερη απόδοση των φόρων

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 10,05 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.303 εκατ. ευρώ ή 15% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Τμήμα της αύξησης αυτής, εκτιμώμενου ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022.

Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης εκτιμάται ότι προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023 (φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΕΝΦΙΑ), όσο και από την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (ΦΠΑ, ΕΦΚ κ.λπ.).