Η τέχνη και η ψυχολογία
της αναπαράστασης σε ένα εμβληματικό βιβλίο