Η δεξίωση του Κάρολου Δαρβίνου στην ελληνική γλώσσα έγινε πολύ νωρίς. Το πρώτο κείμενό του, με τίτλο Βιογραφικό σχεδίασμα μικρού τινος παιδίου (εκδ. ΜΙΕΤ), μεταφράστηκε από τον Σπυρίδωνα Μηλιαράκη, ιατρό και καθηγητή Φυτολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, και δημοσιεύτηκε στην Εστία το 1877. Είχε προηγηθεί ένα αντιρρητικό έργο, Η νεωτάτη του υλισμού φάσις, ήτοι ο δαρουϊνισμός και το ανυπόστατον αυτού «υπό Σπ. Π. Σούγκρα, διδάκτορος της φιλοσοφίας και προλύτου της θεολογίας» το 1876. Ο Μηλιαράκης μερικά χρόνια αργότερα, το 1879, μετέφρασε για την Εστία και ένα σύντομο βιογραφικό σχεδίασμα του Γουίλιαμ Πρέιερ που την επόμενη χρονιά δημοσιεύτηκε και αυτοτελώς με τίτλο Κάρολος Δάρβιν.

Τα βασικότερα έργα του Δαρβίνου είναι διαθέσιμα στη γλώσσα μας και επανεκδίδονται κατά καιρούς. Η θεωρία της εξέλιξης, διατυπωμένη στην Καταγωγή των ειδών (εκδ. Πανεπιστημίου Πατρών), βασισμένη σε ένα μεγάλο σύνολο παρατηρήσεων από τα ταξίδια του, τάραξε τα νερά της εποχής και έστρεψε την πορεία της γνώσης σε διαφορετική κατεύθυνση, προξενώντας παράλληλα τεράστιες αντιδράσεις. Τα κυριότερα στοιχεία της, με τρόπο πιο κωδικοποιημένο και προσβάσιμο, θα τα βρει ο αναγνώστης συγκεντρωμένα στη Φυσική επιλογή (εκδ. Πατάκη). Χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο εργαζόταν, τεκμηρίωνε τις πληροφορίες και παρουσίαζε τα συμπεράσματά του σε ενιαίο όλον ο Δαρβίνος είναι Η έκφραση των συγκινήσεων στον άνθρωπο και τα ζώα που εκδόθηκε πρόσφατα από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης – εκτός από τα πορίσματα της έρευνάς του το βιβλίο περιέχει πλούσιο υλικό, φωτογραφίες και γκραβούρες που τα εικονογραφούν. Παλαιότερα είχαν εκδοθεί επίσης και άλλα σημαντικά έργα του, κατά κύριο λόγο η Αυτοβιογραφία του (εκδ. Γκοβόστη), όπως και τα Ταξιδεύοντας με το Μπιγκλ (εκδ. Στοχαστής) και Αρχιπέλαγος Γκαλαπάγκος (εκδ. Λεβιάθαν).