Η πρώτη ελληνική μετάφραση του «Κόμη Μοντεχρίστου», του Ι. Πατρόκλου, χρονολογείται το 1845-1846 και εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τα τυπογραφεία Ε. Καγιόλ και Γκίνη-Μέξα σχεδόν ταυτόχρονα με τη γαλλική δημοσίευση του μυθιστορήματος σε συνέχειες στην παρισινή «Journal des Debats».