Την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 1922 οι εφημεριδοπώλες της Αθήνας διαλαλούν την κυκλοφορία της νέας εφημερίδας «Ελεύθερον Βήμα». Με υπότιτλο «Μεγάλη καθημερινή πολιτική και οικονομική εφημερίς» και διευθυντή τον Δημήτριο Λαμπράκη η εφημερίδα εκδίδεται μέσα στη ζοφερή συγκυρία της πολιτικής ρευστότητας και της στρατιωτικής επιτακτικότητας της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Στο εκδοτικό σημείωμα, που δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα, με τίτλο «Χωρίς φόβον και χωρίς πάθος…» δηλώνονται οι προθέσεις του νέου εντύπου: «[Το «Ελεύθερον Βήμα»] Δεν έχει προορισμόν να προσθέση απλώς μία επί πλέον εφημερίδα εις όσας έχομεν άλλας, ούτε φιλοδοξεί μόνον και μόνον να μερισθή και αυτό το παρεχόμενον σήμερον από τον καθημερινόν Τύπον φως. Η πρόθεσίς του είναι να εισφέρη, εφ’ όσον θα ηδύνατο, νέον φως» διασαφηνίζοντας το περιεχόμενο και τον ρόλο μιας πολιτικής εφημερίδας, κατά την αντίληψη των ιδρυτών του: «Διότι η πολιτική εφημερίς δεν είνε μόνον σκαπανεύς διά την γενικήν πρόοδον. Δεν είνε δε ούτε και μοναδικώς η απλή ηχώ της Δημοσίας Γνώμης. Η αποστολή της είναι πολύ δυσχερεστέρα. Εχει τας ευθύνας του και ο Τύπος…».

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω