Με «οικοδεσπότη» το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 104η Σύνοδος των Πρυτάνεων ΑΕΙ της χώρας που έγινε από τις 12 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2023 στο Καβούρι Αττικής. Η Σύνοδος διοργανώθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με προεδρεύοντα τον Πρύτανη Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη και με τη συμβολή των υπολοίπων μελών του προεδρείου στο οποίο συμμετέχουν ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Φώτης Μάρης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας.

Στη Σύνοδο, όπως κάθε φορά, συμμετείχε με ομιλία του και ο Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης συνοδευόμενος από στελέχη του υπουργείου του, ενώ στις εργασίες της Συνόδου συμμετείχαν ακόμη η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Παυλίνα Καρασιώτου, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημήτρης Κιρμικίρογλου, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκη Δανδόλου, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Καθηγητής Περικλής Μήτκας, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Άννα Ροκοφύλλου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού.

Στη διάρκεια των εργασιών της, η Σύνοδος συζήτησε διεξοδικά ζητήματα που απασχολούν τα πανεπιστήμια, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με τις προτάσεις που ήδη έχουν κατατεθεί από το Προεδρείο της στο Υπουργείο Παιδείας, η απλοποίηση των διαδικασιών στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) και η έγκριση των νέων Οργανισμών των ΑΕΙ που αποτελεί προτεραιότητα.

Τα μέλη της, δε, αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στα επιτακτικά και μόνιμα προβλήματα, όπως η υποστελέχωση των πανεπιστημίων σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, διεκδικώντας τουλάχιστον την άμεση και χωρίς καθυστέρηση αναπλήρωση των θέσεων μελών επιστημονικού, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα κενές λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Ο νόμος για την εκλογή διοικήσεων στα ΑΕΙ

Στη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου Πρυτάνεων συζητήθηκαν οι δυσλειτουργίες που δημιούργησε η εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε πριν από περίπου δύο χρόνια και άλλαζε τις διαδικασίες εκλογής Πρύτανη. Από τη Σύνοδο ΑΕΙ προτάθηκε η επανεξέταση του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, τα μέλη της  απασχόλησαν θέματα σίτισης και στέγασης που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Πάντως, από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε στη Σύνοδο των Πρυτάνεων την ενίσχυση των ΑΕΙ μέσω του τακτικού προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης, με δράσεις όπως πανεπιστήμια αριστείας, διεθνοποίηση, συμπράξεις ερευνητικής αριστείας κ.λπ.

Μια Σύνοδος για την εξωστρέφεια

Τις ημέρες της συνάντησης των Πρυτάνεων των πανεπιστημίων της χώρας, συνεδρίασε και η πρώτη Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης. Τα μέλη της αναφέρθηκαν σε πορίσματά τους στη βαρύνουσα σημασία, συνέχιση και ενίσχυση μιας Συνόδου με το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο με δεδομένη την αυξανόμενη βαρύτητα που λαμβάνουν θέματα διεθνοποίησης για τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως αυτή προκύπτει από τις ολοένα και περισσότερες δράσεις διεθνοποίησης που καταγράφονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Τα μέλη της Συνόδου αναφέρθηκαν ακόμη στην υποστελέχωση των δομών που σχετίζονται με θέματα διεθνοποίησης στα πανεπιστήμια και στη δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού που να στελεχώνει αποτελεσματικά αυτές τις δομές, ενώ επισήμαναν τη σημασία βελτίωσης των υποδομών των ιδρυμάτων, όπως για παράδειγμα τη στέγαση, για την ουσιαστική ενίσχυση των μονάδων υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών.

Επίσης τονίστηκε η σημασία κινήτρων για τη συμμετοχή των μελών Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) αλλά και των φοιτητών στις εκάστοτε δράσεις διεθνοποίησης, ο σχετικά χαμηλός ακόμα αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων σε πολλά από τα ιδρύματα στην αγγλική γλώσσα, καθώς και η σχετικά πλημμελής υποστήριξη αγγλόφωνου περιεχομένου το οποίο να επικοινωνεί τα διεθνή προγράμματα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της 104ης Συνόδου Πρυτάνεων συνέβαλαν με τη στήριξή τους χορηγοί και υποστηρικτές: Μέγας Χορηγός: Όμιλος ΟΤΕ, Χορηγοί: Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Accenture, Όμιλος Alpha Bank, Athens International Airport, Όμιλος Eurobank, Huawei, Mazars, Menarini, Nestle, Costas Papaellinas και Χορηγοί σε είδος: Apivita, Ipharma και Πλαίσιο.