Πέραν της προφανούς λειτουργίας της διασφάλισης των εσόδων, η φορολογία αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών στόχων. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά συστήματα οφείλουν να συμβαδίζουν με τις ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε και από την ανάγκη αντιμετώπισης των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας, όπως η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της πανδημίας.

Σε διεθνές επίπεδο, τα φορολογικά συστήματα το 2022 θα κληθούν να ενσωματώσουν τις αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί κατά τη διάρκεια του 2021. Επισημαίνεται ότι τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια του Περιεκτικού Πλαισίου BEPS των ΟΟΣΑ και G20, κατόπιν εντατικών διαβουλεύσεων, οριστικοποιήθηκε η ιστορική συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς φορολογικού συστήματος. Η συμφωνία, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2021, περιλαμβάνει τον Πρώτο Πυλώνα για τη θέσπιση κανόνων δικαιότερης κατανομής μεταξύ των χωρών των δικαιωμάτων φορολόγησης των 100 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων παγκοσμίως και τον Δεύτερο Πυλώνα για την εισαγωγή ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15% στις πολυεθνικές επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 137 χώρες του Περιεκτικού Πλαισίου που στηρίζουν τη συμφωνία, εκπροσωπώντας πάνω από το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σε επίπεδο ΕΕ, άμεσα αναμένονται οι νομοθετικές προτάσεις της Ε. Επιτροπής για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Κρατών Μελών (ΚΜ) των κανόνων για την επιβολή του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή και για τη δημοσίευση των πραγματικών συντελεστών εταιρικής φορολογίας των ΚΜ.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω