Οι επίσημες στατιστικές αποτελούν δημόσιο αγαθό απαραίτητο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις σύγχρονες δημοκρατίες. Εξίσου σημαντική, ωστόσο, είναι και η διαδικασία αναθεωρήσεων των επισήμων στατιστικών: Οι αναθεωρήσεις προβλέπονται ρητά από τον ευρωπαϊκό κανονισμό και λαμβάνουν χώρα σε γνωστά, στους χρήστες, προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Οπως είναι αναμενόμενο, οι αναθεωρήσεις δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτες στους ασκούντες πολιτική αλλά ούτε και σε όσους χρήστες βασίζονται στις στατιστικές προκειμένου να προβούν σε μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό, καθώς κάποιες φορές, ειδικά σε περιόδους εκτάκτων γεγονότων όπως η πανδημία, η ενσωμάτωση νέων δεδομένων οδηγεί σε σημαντικές αναθεωρήσεις που αναπόφευκτα επηρεάζουν τους αρχικούς σχεδιασμούς τους. Ούτε, φυσικά, είναι επιθυμητές σε εμάς τους στατιστικούς καθώς οι σημαντικές αναθεωρήσεις μας φέρνουν στην αντιδημοφιλή θέση να επικοινωνήσουμε στους χρήστες τους λόγους για τους οποίους προβήκαμε σε αυτές τις αναθεωρήσεις, που συχνά περιλαμβάνουν τεχνικά επιχειρήματα που δεν είναι πάντα εύκολο να τύχουν ευρείας επικοινωνίας και κατανόησης.

Περιεχόμενο για συνδρομητές

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Έχετε ήδη
συνδρομή;

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Θέλετε να γίνετε συνδρομητής;

Μπορείτε να αποκτήσετε την συνδρομή σας από εδω