Τροπολογία με την οποία αλλάζει εκ νέου το πλαίσιο για τις εκλογές προέδρων στις Ομοσπονδίες κατέθεσε προς διαβούλευση ο Γιάννης Βρούτσης. Με αυτή καταργείται το ηλικιακό όριο των 70 ετών και ταυτόχρονα οι θητείες αυξάνονται σε τρεις από δύο που ήταν.

Μάλιστα, υπάρχει σχετική διευκρίνιση στην οποία τονίζεται ότι πρόκειται για τρεις ολόκληρες θητείες δηλαδή δώδεκα χρόνια και δεν υπολογίζονται οι μερικές. Το νέο νομικό πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται με τις υπό διαβούλευση διατάξεις

  1. Κατάργηση της εξαίρεσης από το κώλυμα εκλογιμότητας σε καταστατικά αθλητικών φορέων για του κριτές της γυμναστικής.
  2. Κατάργηση του 70ου έτους ως ανώτατου ηλικιακού ορίου εκλογιμότητας σε καταστατικά όργανα αθλητικής ομοσπονδίας. Κατάργηση της πρόβλεψης ότι για την πλήρωση του μέγιστου αριθμού θητειών σε επώνυμες θέσεις Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας αρκούν και μερικές θητείες. Πλέον οι θητείες θα πρέπει να είναι πλήρεις και σε κάθε περίπτωση να έχουν συμπληρωθεί 12 χρόνια στη θητεία του προέδρου και 8 χρόνια στις θητείες του αντιπροέδρου, του γραμματέα και του ταμία.
  3. Υποχρέωση ορισμού ενός (1) Υπευθύνου Σχολικού και Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, ενός (1) Υπευθύνου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης e-Κούρος και έναν ενός (1) Υπευθύνου Αθλητικής Ακεραιότητας στο ΔΣ κάθε αθλητικής ομοσπονδίας.
  4. Πρόβλεψη υποχρεωτικής υποβολής γραπτού αιτήματος λέσχης φιλάθλων προς ΠΑΕ για την αναγνώριση της πρώτης από τη δεύτερη.
  5. Παράταση της εφαρμογής της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή από 1-7-2026.
  6. Προστίθεται προθεσμία 2 εργάσιμων ημερών για την κλήση από τη ΔΕΑΒ ενός ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Καθορίζεται χαμηλότερο πλαίσιο διοικητικού προστίμου από 1.000 μέχρι 50.000 ευρώ αν πρόκειται για πράξη βίας που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
  7. Επεκτείνεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τη ΔΕΑΒ και σε περιπτώσεις αφής (ανάμματος) πυρσού μέσα σε κλειστή αθλητική εγκατάσταση ακόμη και αν δεν ακολουθήσει ρίψη αυτού.

Δείτε εδώ όλες τις αλλαγές στο υπό διαβούλευση νομοσχεδίου