Με στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης της Motor Oil την διύλιση, προμήθεια και εμπορία καυσίμων, την επέκταση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της εταιρείας στα εναλλακτικά καύσιμα και την κυκλική οικονομία, η Γενική Συνέλευση έδωσε το πράσινο φως σε μέρισμα – ρεκόρ, ύψους 199,4 εκατ. ευρώ.

Υδρογόνο

«Το πράσινο υδρογόνο αφορά κυρίως το μέλλον, η στρατηγική συμμαχία με την ΔΕΗ μας δίνει πολλά περιθώρια ανάπτυξης, το σε ποιες χρήσεις θα χρησιμοποιηθεί το υδρογόνο θα κριθεί από το κόστος», σημείωσε ο Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

ΑΠΕ με τα αιολικά σε πρωταγωνιστικό ρόλο

«Η Motor Oil συνεχώς εξελίσσεται και καλείται να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή, η εταιρεία συνεχίζει να κερδίζει σε επίπεδο διυλιστηρίου παραπάνω από διυλιστήρια αντίστοιχης περιπλοκότητας. Στις ΑΠΕ η More, θυγατρική της Motor Oil, έχει χαρτοφυλάκιο 839 MW, το 93% είναι αιολικά», επεσήμανε ο Πέτρος Τζανετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Ιστορικό μέρισμα στην Motor Oil

Η διοίκηση της εταιρείας πρότεινε στην Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2023 συνολικού ποσού 199,4 εκατ. ευρώ ή 1,80 ευρώ ανά μετοχή. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η εταιρεία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το μέρισμα θα πληρωθεί την Τετάρτη 3 Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2023 το ποσό των 44.313.192 ευρώ (0,40 ευρώ ανά μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2023, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1,40 ευρώ ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2024.

Ρουμανία

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα, η Motor Oil ανακοίνωσε τη συμμετοχή της θυγατρικής της εταιρείας MORE με ποσοστό 49% σε κοινοπρακτικό σχήμα (Joint Venture) του οποίου μέτοχος πλειοψηφίας με ποσοστό 51% είναι η Alive Renewable Holding Limited. Η τελευταία είναι θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου εταιρείας PREMIER ENERGY PLC.

Η κοινοπραξία ανέλαβε την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 86 MW που θα είναι συνδεδεμένοι με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας χωρητικότητας 18 MW και θα ευρίσκονται στην περιοχή της κομητείας Buzău στη Ρουμανία. H ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων τοποθετείται το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Πηγή: ot.gr