Η πρώτη φάση του έργου θα εστιάσει στο τμήμα της κεντρικής λεωφόρου από το Παλαιό Τέρμα έως την οδό Αδριανού. Η υλοποίηση θα γίνει με τμηματικό και συντονισμένο τρόπο, με στόχο την ελαχιστοποίηση των δυνατών οχλήσεων στη λειτουργία της αγοράς, της οικιστικής ζωής και των συγκοινωνιακών υπηρεσιών της πόλης.

Η απόφαση για την υλοποίηση του έργου αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση και την ευθύνη της δημοτικής αρχής του Δήμου Κρωπίας, η οποία έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία της κοινότητας μας.

Αυτός ο προορισμός αποτελεί μια άμεση απάντηση σε κάθε κακόβουλη δήλωση αντιπολιτευόμενων της δημοτικής αρχής, καταδεικνύοντας την αποφασιστικότητα για την πρόοδο και τη βελτίωση του υποδομικού δικτύου της πόλης μας.

Με την έναρξη αυτής της φάσης, ο Δήμος Κρωπίας προχωράει στην υλοποίηση σημαντικών αναπλάσεων που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών μας.

Φωτογραφία από το αρχείο του Δήμου Κρωπίας.