Ζητούμενο για την χώρα είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος με διπλή αξία. Πρώτον την προστασία του περιβάλλοντος και δεύτερον την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Σε αυτήν την διαδικασία δεν θα μπορούσαν να παραμένουν αμέτοχοι οι δήμοι όλης της χώρας και κυρίως, οι «ενεργοβόροι», εκείνοι δηλαδή που σηκώνουν το μεγάλο βάρος της αστικοποίησης και έχουν κληρονομήσει χιλιάδες ακίνητα παλαιάς κοπής, με ζητήματα κτιριακά.

Τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, είτε από ευρωπαϊκούς είτε από εγχώριους πόρους έδωσαν την δυνατότητα σε δήμους που διέθεταν την τεχνική επάρκεια να προβούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων.

Στο δήμο Κηφισιάς πρόσφατα η δημοτική Αρχή ανακοίνωση ότι το δημαρχείο είναι πλέον κλιματικά ουδέτερο και το ενεργειακό του αποτύπωμα είναι χαμηλότερο των ορίων.

Στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σχολείο μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης, με αποφάσεις και χρηματοδότηση που έλαβε η δημοτική αρχή, αναβαθμίστηκε και από ενεργοβόρο, έγινε κλιματικά ουδέτερο.

Στο Δήμο Ανωγείων μετά την υπογραφή εκπόνησης μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας δρομολογούνται εργασίες στο κτίριο του  Α.Κ.Ο.Μ.Μ

Στο δήμο Ανατολικής Μάνης προκηρύσσεται Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνάσιου – Λυκείου Αρεόπολης».

Στο δήμο Δράμας δρομολογείται πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση 10 σχολείων.

Ο Δήμος Κατερίνης με χρηματοδότηση 3,5 εκατ. Ευρώ από το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ θα αναβαθμίσει ενεργειακά το 2ο και 5ο ΓΕΛ. Όπως μάλιστα ανέφερε ο δήμαρχος Ιωάννης Ντούμος τα κτίρια επιλέχθηκαν με βάση την ενεργειακή τους κατανάλωση, την ανάγκη τους για ριζική ανακαίνιση και το κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Τα παραπάνω αποτελούν μόνο κάποια ελάχιστα παραδείγματα των ενεργειακών αναβαθμίσεων που έχουν ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί σε κάποιους δήμους της χώρας.

Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων, είναι μια από τις προϋποθέσεις ώστε να μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας. Παρόμοια είναι και η αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού – πολλοί δήμοι το έχουν επιχειρήσει και μένει να το κάνουν περισσότεροι – που αφορά την αλλαγή ενεργοβόρων λαμπτήρων με σύγχρονης τεχνολογίας. Σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει και η δυνατότητα απομακρυσμένου τηλεχειρισμού αναφορικά με τον δημοτικό φωτισμό.

Το ενεργειακό κόστος ωστόσο παραμένει αγκάθι στα πλευρά της αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμού. Ειδικά στους περιφερειακούς δήμους και όσους διαθέτουν πεπαλαιωμένα αντλιοστάσια νερού, αφαλατώσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές, κρίνεται επιτακτικό να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις άμεσης αντικατάστασης των υποδομών αυτών. Και όχι μόνο για τηνμείωση του κόστους αλλά και για την αξιοπιστία λειτουργίας των εγκαταστάσεων που εγγυάται ένα σύγχρονο συστημα. Βεβαίως, αν οι μικροί περιφερειακοί, νησιώτικη και μειονεκτικοί δήμοι που βασίζονται σε αυτές τις υποδομές δεν υποστηριχθούν με προσωπικό και ιδιαίτερα εξιδεικευμενο τεχνικό προσωπικό, τόσο για να ωριμάσουν μια μελέτη προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, όσο και για να είναι εις θεση να υποστηρίζουν τεχνικά τις υποδομές, η ενεργειακή μας μετάβαση ως χώρα θα γίνει περιορισμένα.

Από την έντυπη έκδοση του ένθετου cityhub Τοπικής Αυτοδιοίκησης της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ