Με λιγότερο από έναν μήνα να απομένει για τις Ευρωεκλογές, το ενδιαφέρον γύρω από το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πορεία που θα έχει τα επόμενα χρόνια ολοένα και αυξάνεται.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται, όπως κάθε πέντε χρόνια να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι σημαίνει όμως πραγματικά αυτό; Τι είναι η Ε.Ε. και πως διοικείται;

Σύμφωνα με την ιδρυτική συνθήκη της μεγαλύτερης ένωσης κρατών στον κόσμο, η οποία υπεγράφη στο Μάαστριχτ το 1992 και αναδιαμορφώθηκε στη Λισαβώνα το 2007, προβλέπεται η λειτουργία των κύριων θεσμικών οργάνων της Ένωσης, τα οποία είναι στο σύνολο τους επτά.

Από αυτά, εκείνα που ηγούνται της διοίκησης της ΕΕ και αποτελούν τα κύρια θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ρόλος του κάθε ενός από αυτά και ο τρόπος λειτουργίας τους στο βίντεο που ακολουθεί: