Σε μία εποχή που ο πλανήτης αντιμετωπίζει πρωτοφανείς, πρωτόγνωρες προκλήσεις όσον αφορά στο περιβάλλον και το κλίμα, ο μόνος τρόπος για να ανατρέψουμε την παρούσα κατάσταση είναι να υιοθετήσουμε πιο βιώσιμες πρακτικές ή και να πραγματοποιήσουμε «πράσινα» εγχειρήματα που μας υπόσχονται ένα μέλλον αειφόρας ανάπτυξης. Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει συντονισμένες προσπάθειες, δυνατές, ελπιδοφόρες συμμαχίες που επικεντρώνονται στην προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα, μέσα από μία τέτοια συμμαχία προέκυψε ένα σπουδαίο «πράσινο έργο» στην περιοχή Βαθύλακκο της Κοζάνης, ένα έργο που δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας και έχει σημαντικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Πρόκειται για ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί, ενώ υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της ProCredit Bank, ενός κορυφαίου παρόχου χρηματοδότησης για επενδύσεις που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του οικοσυστήματος. Το έργο ανήκει σε 90 νομικές οντότητες, κατασκευάστηκε με την τεχνογνωσία της εταιρείας kIEFER και αποτελείται από 186 μεμονωμένα ηλιακά πάρκα, 0,5 έως 1 ΜW έκαστο. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε, λοιπόν, πως πρόκειται για ένα αρκετά φιλόδοξο και σύνθετο έργο, το οποίο για να τεθεί σε λειτουργία μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, απαιτούσε έναν άριστο συντονισμό και μία εύρυθμη επικοινωνία μεταξύ των μετόχων.

Μάλιστα, στο συγκεκριμένο κομμάτι αποδείχτηκε εξαιρετικά πολύτιμη η αρωγή και η καθοδήγηση της ProCredit Bank, αφού κατάφερε να απλοποιήσει και να διαχειριστεί με ευελιξία και αποφασιστικότητα τον συντονισμό 90 εταιρειών, ενώ συγχρόνως, επιτάχυνε τις διαδικασίες και πραγματοποιούσε τακτικές συναντήσεις με την kIEFER. Όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος, η ProCredit εξασφάλισε στους επενδυτές ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον, προσφέροντας χρηματοδοτήσεις με σταθερό επιτόκιο δανείου. Μάλιστα, μέρος της χρηματοδότησης αποσκοπούσε και στην αναδάσωση εκτάσεων στην περιοχή της Κοζάνης.

H επιτυχία του εγχειρήματος και το γεγονός πως δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έμπειρη, εξειδικευμένη ομάδα της ProCredit Bank, η οποία αποτελείται από ειδικό τμήμα για ζητήματα βιωσιμότητας, καταρτισμένους επαγγελματίες που παρέχουν επιχειρηματικές συμβουλές και γνωρίζουν πώς να αποφύγουν πιστωτικούς κινδύνους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η συμβολή των επαγγελματιών της ProCredit Bank υπήρξε καθοριστική, διότι διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τους μετόχους πραγματοποιώντας τακτικές επισκέψεις στον χώρο τους. Επιπλέον, η ομάδα είχε κάθε στιγμή τον έλεγχο, ήταν προετοιμασμένη για κάθε εμπόδιο και πρόσκληση που θα μπορούσε να επιβραδύνει, προσφέροντας πάντα την πιο αποτελεσματική και αποδοτική λύση.

Κλείνοντας, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η ProCredit Bank έχει αποκτήσει πλέον μία αναντίρρητα μεγάλη εμπειρία σε «πράσινα έργα», παραμένοντας ευαισθητοποιημένη γύρω από το περιβαλλοντικό ζήτημα και στηρίζοντας έμπρακτα το σπουδαίο όραμα του Ομίλου στον οποίο ανήκει, ένα όραμα που βασίζεται και σε ένα μέλλον αειφόρου ανάπτυξης.