Έντονο προβληματισμό για τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας διατυπώνει η Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .

Οι «ενστάσεις» της Νομικής Σχόλης έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες θέσεις από τον όμιλο και δικαστικό κόσμο της χώρας που έχουν επισήμως και δημοσίως διατυπώσει αντίθετες σκέψεις και επιστημονικές απόψεις για μια σειρά από διατάξεις που προωθούνται και οι οποίες επί της ουσίας θα διαμορφώσουν το πεδίο απονομής της ποινικής δικαιοσύνης .

Συγκεκριμένα η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αναφέρεται σε μια από τις σπάνιες φορές όπως επισημαίνουν οι γνωρίζοντας που λαμβάνει θέση επί νομοσχεδίου, πληροφορήθηκε το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας», με το οποίο επέρχονται πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η Νομική Σχολή Αθηνών συμπληρώνεται στην ίδια ανακοίνωση «οφείλει να επισημάνει ότι ένα νομοσχέδιο αυτής της εμβέλειας και βαρύτητας θα έπρεπε να έχει αποτελέσει προϊόν εκτεταμένης επεξεργασίας από ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με συμμετοχή μελών των Νομικών Σχολών της χώρας, αλλά και των λοιπών φορέων οι οποίοι μετέχουν στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.»

Περαιτέρω, η Νομική Σχολή Αθηνών εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για το γεγονός ότι ορισμένες προβλέψεις του νομοσχεδίου δημιουργούν σημεία τριβής με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και δεν συμβάλλουν απαραίτητα στην αναβάθμιση της ποιότητας της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

Η Νομική Σχολή Αθηνών θεωρεί ότι το νομοσχέδιο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς επιστημονικού διαλόγου προτού εισαχθεί προς ψήφιση. Για τον σκοπό αυτό προτίθεται να διοργανώσει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα επιστημονική εκδήλωση στην οποία θα υπάρξει ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων για τις διατάξεις του.