Σε τροποποιήσεις του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) καθώς χιλιάδες δικαιούχοι (νοικοκυριά και αγρότες)  αντιμετωπίζουν εδώ και μήνες δυσκολίες ένταξης. Κι αυτό διότι η πλατφόρμα του προγράμματος δεν δέχεται ούτε μικρο-αποκλίσεις από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.

Το πρόβλημα

Ποιο ήταν το πρόβλημα; Για παράδειγμα ένα νοικοκυριό που είχε υπογράψει σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ π.χ. για φωτοβολταϊκό ισχύος 5,6 kW (κιλοβάτ), αλλά εγκαθιστούσε πάνελ 5,5 kW, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο στην αγορά,  και αντί για μπαταρία 6 kWh (κιλοβατώρες) τοποθετούσε συσσωρευτή 6,3 kWh, τότε η εφαρμογή pvstegi.gov.gr τον «πετούσε» εκτός συστήματος με την αιτιολογία ότι η  αρχική αίτηση   προς τον ΔΕΔΔΗΕ δεν ήταν της ίδιας κατασκευής και ισχύος με την αίτηση και τα παραστατικά της επιδότησης.

Ετσι, ο δικαιούχος θα έπρεπε  είτε να τροποποιήσει τη σύμβαση σύνδεσης (μια διαδικασία που καθυστερεί για μήνες), είτε να υποβάλλει νέο αίτημα.  Το πρόβλημα είχε επανειλημμένως  τεθεί υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, ήδη από τις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Οι διορθώσεις

Τελικά η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την τροποποίηση του προγράμματος υπογράφηκε την Τετάρτη από τον  υπουργό Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση.  Μεταξύ άλλων, η απόφαση προβλέπει τα εξής:

-Η εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος στο αίτημα για την ενεργοποίηση σύνδεσης και αντίστοιχα στη βεβαίωση ολοκλήρωσης σύνδεσης που εκδίδεται από τον ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποκλίνει μειούμενη έως 500 W από την ισχύ που αναγράφεται στη Σύμβαση Σύνδεσης και αντίστοιχα στην αίτηση χρηματοδότησης.

– Η ονομαστική ισχύς του συστήματος αποθήκευσης (kVA) στο αίτημα για την ενεργοποίηση και αντίστοιχα στη βεβαίωση ολοκλήρωσης σύνδεσης που εκδίδεται από τον ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποκλίνει από την ονομαστική ισχύ που αναγράφεται στην Σύμβασης Σύνδεσης και αντίστοιχα στην αίτηση χρηματοδότησης.

 -Η χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης που αναγράφεται στη βεβαίωση ολοκλήρωσης σύνδεσης που εκδίδεται από το ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποκλίνει από τη χωρητικότητα που αναγράφεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

«Φτωχός συγγενής» η αυτοπαραγωγή

Η προώθηση της διεσπαρμένης ηλεκτροπαραγωγής, μέσω σχημάτων αυτοκατανάλωσης, για την κάλυψη των ενεργειακών καταναλώσεων νοικοκυριών καθώς και του πρωτογενούς, δευτερογενούς, και τριτογενούς τομέα αποτελεί έναν από τους «πυλώνες» της ενεργειακής μετάβασης σύμφωνα με το σχέδιο του νέου Εθνικού σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που έχει σταλεί προς έγκριση στις Βρυξέλλες.

 

Πάντως, για την ώρα τα μικρά οικιακά συστήματα παραμένουν ο «φτωχός συγγενής» με μόλις 1,1% της εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα το 2022 να αφορούν νέα μικρά συστήματα (δηλαδή έως 10 κιλοβάτ), τα οποία φτάνουν μόλις τα 10,5 MW (μεγαβάτ). Την ίδια στιγμή τα μερίδια των μικρών φωτοβολταϊκών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πολλαπλάσια: 66% στο Βέλγιο, 64% στην Πολωνία, 48% στην Αυστρία, 41% στην Ολλανδία, 22% στην Ιταλία, 18% στη Γερμανία κλπ. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 24%.

Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, εκτός από το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» συνολικού προϋπολογισμού 238 εκατ. ευρώ που ήδη «τρέχει», με στόχο την εγκατάσταση άνω των 150 MW μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών με μπαταρία, θα αναπτυχθεί και  ρυθμιστικό πλαίσιο  για την ένταξη μονάδων ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για αυτοπαραγωγή ρεύματος στα λιμάνια, με στόχο την  παροχή ρεύματος στα ελλιμενιζόμενα πλοία.

Φωτοβολταϊκά με μπαταρία για επιχειρήσεις

Αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις, θα προχωρήσει  πρόγραμμα επιδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών με μπαταρία αποκλειστικά για αυτοκατανάλωση, ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται στο ΕΣΕΚ, θα τους διασφαλίζεται και ο απαιτούμενος ηλεκτρικός χώρος.

Επίσης,  θα θεσπιστεί ειδικό πλαίσιο  για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στα κτίρια, την εφαρμογή  απλοποιημένων διαδικασιών για την σύνδεση τους και τη συλλογική  αυτοκατανάλωση, με εκμετάλλευση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου στον αστικό ιστό.   Παράλληλα, θα δημιουργηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ ένα Ειδικό Μητρώο Αυτοκαταναλωτών   και θα προωθηθεί το  “energy coaching”, δίχως ωστόσο να αναφέρονται στο ΕΣΕΚ περισσότερες λεπτομέρειες. 

Οι ΑΠΕ σε κτίρια

Ειδικά για τη  διείσδυση ΑΠΕ στα κτίρια βασικό «εργαλείο» θα αποτελέσει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο αφενός για την υποχρέωση συμμετοχής ΑΠΕ στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιριακού τομέα (καθορισμός ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής) και  αφετέρου για την προώθηση της συλλογικής αυτοκατανάλωσης «πράσινης» ενέργειας σε συγκροτήματα κατοικιών και τον διαμοιρασμό αυτής στους ενοίκους.  Οι συγκεκριμένες προβλέψεις του κανονιστικού πλαισίου θα ενσωματωθούν στον αναθεωρημένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ) ενώ μέσω προσαρμογών του κτηριοδομικού κανονισμού θα επιχειρηθεί άρση των εμποδίων εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ και αποθήκευσης στα κτίρια.

Επίσης, στο νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα έως το 2030 γίνεται ειδική αναφορά στο πρόγραμμα των 100 εκατ. ευρώ που αφορά στη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη και λειτουργία σταθμών ΑΠΕ με σκοπό τη μείωση τους κόστους ηλεκτρικής ενέργειας των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού), των ΔΕΥΑ και των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων καθώς και την κάλυψη του συνόλου των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών. Ωστόσο, δεν υπάρχει αναφορά στο αντίστοιχο πρόγραμμα «Απόλλων» που ανακοινώθηκε προσφάτως από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Πηγή: ot.gr